09 april 2019 klockan 08.32

Djura skola stängs efter jämn omröstning i fullmäktige

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fotografering av Skolor och förskolor i kommunen juni 2017.Djura Skola
I dag går drygt 20 elever på Djura skola. I höst upphör skolverksamheten. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Det blir ingen skolverksamhet i Djura efter sommaren. Det står klart efter en jämn omröstning i kommunfullmäktige på måndagskvällen. 24 ledamöter röstade för att stänga skolan, 22 röstade mot och 3 avstod från att rösta.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det blev en lång och allvarsam debatt om Djura skolas framtid. Hela 14 ledamöter från alla fullmäktiges partier deltog i diskussionen och alla var överens om att det inte var en lätt fråga att ta ställning till.

– Det handlar om svåra avvägningar, konstaterade kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) när hon förklarade att hon inte såg någon möjlighet att fortsätta bedriva skolverksamhet i Djura till hösten.

– Med ökat behov av elevhälsa, fler elever med särskilda behov, en allmän brist på lärare och den allt mer osäkra ekonomiska situationen så behöver vi organisera och använda våra gemensamma resurser och kompetenser på bästa sätt, sa hon bland annat.

Fyra partier för – fyra emot

Liljeberg fick stöd från ett flertal representanter från hela den borgerliga majoriteten. Övriga partier, med Socialdemokraterna i spetsen, var däremot beredda att behålla Djura skola trots utmaningarna som skolan står inför.

- Vi ska bevara småskaligheten och den särprägel som våra skolor har i Leksands kommun, för det är det som är speciellt för vår skolorganisation. Det är en framgångsfaktor i det långa loppet för Leksands kommun, sa oppositionsråd Viktor Zakrisson (S) bland annat.

Utvecklingsgrupp för Djurabygden

Den långa debatten avslutades med en omröstning som blev jämn. Trots att den borgerliga majoriteten har 28 av de 49 platserna i kommunfullmäktige slutade omröstningen 24-22. Tre ledamöter avstod från att rösta.

Samtidigt ställde sig ett enigt kommunfullmäktige bakom Ulrika Liljebergs förslag att tillsätta en utvecklingsgrupp för Djurabygden. Gruppen ska ha en bred representation och ett uppdrag att ta fram förslag på hur Djurabygden kan utvecklas.

- För Djurabygden är och kommer att vara en del av kommunens vision, säger Ulrika Liljeberg.

Se mötet i efterhand

Ärendet om Djura skola var ett av totalt sju ärenden. Som vanligt kan du se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Se hela mötet i efterhand via webb-tv

Starttid: 8.21

1) val av justerare och fastställande av dagordning

Starttid: 8.51

2) Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års investeringsprojekt

Starttid: 9.48

3) Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020

Starttid: 1.15.26

4) Svar på medborgarförslag avseende f.d. Sjugare skolas upptagningsområde

Starttid: 1.17.02

5) Inköps- och upphandlingspolicy

Starttid: 1.28.22

6) Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala uppdrag och övriga förtroendeuppdrag (fyllnadsval)

Starttid: 1.30.00

7) Motion – bortskaffande av skrotbilar

Fler nyheter