18 april 2019 klockan 11.55

Leksandsvägen stängs när bygget av Torget intensifieras

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksandsvägen i centrala Leksand
Leksandsvägen stängs av under en månad utanför kommunhuset, mellan korsningen Faluvägen och Bygatan.

Tisdagen den 23 april stängs en del av Leksandsvägen av. Sträckan ska bland annat få en ny minirondell. Samtidigt går bygget av Torget in i en intensiv slutspurt. Hela projektet ska vara klart i mitten av juni.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Ombyggnationen av Torget och Leksandsvägen är den sista etappen av en flerårig satsning på Leksands centrum. Efter påskhelgen går etappen in i en intensiv slutspurt där allt ska bli klart på knappt ett par månader.

Leksandsvägen stängs av 23 april–25 maj

Bland annat stängs Leksandsvägen av mellan Faluvägen och Bygatan från respektive korsning. Under avstängningen ska centrala Leksand få sin andra minirondell, den här gången i korsningen Leksandsvägen-Bygatan. Sträckan får även ny toppbeläggning och stensatta övergångsställen precis som på Sparbanksgatan.

Dalatrafiks bussar har fått ett särskilt tillstånd att åka genom arbetsområdet från gångfartsområdet mellan Coop och ICA till Faluvägen under avstängningen.

Torget klart – under markytan

På Torget är i stort sett allt arbete under markytan klart. Bland annat har man bytt ut gamla vattenledningar under torget och intilliggande gator. Teknikbrunnar och eluttag har installerats för såväl torghandel som större arrangemang. I samband med arbetet har man också skapat anordningar för att ta hand om dagvatten på ett bra sätt inför framtiden.

– Med klimatförändringarna får vi mer och kraftigare nederbörd, säger stadsarkitekt Anna Ograhn. Därför behöver regn och snö tas om hand på ett bra sätt.

Utformningen av Torget  gör att vattnet leds till planteringsytor med blommor och träd som kan ta hand om det mesta regnet som kommer. Under planteringarna finns magasin med sten som fördröjer det vatten som inte växterna kan ta hand om innan det leds vidare ut i det vanliga ledningsnätet för dagvatten.

Läs mer om centrumutvecklingens femte etapp Torget och del av Leksandsvägen

Fler nyheter