30 april 2019 klockan 09.57

Räddningstjänsten: ”Eldningsförbudet är upphävt – men var aktsam”

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren

Telefon: 010-203 17 91

E-postadress:

Närbild på eldslågor mot en svart bakgrund.

På grund av minskade brandriskvärden i skog och mark har Dalarnas räddningschefer idag i samråd med Länsstyrelsen beslutat att upphäva eldningsförbud i samtliga kommuner i Dalarna. Samtidigt manar man till aktsamhet och förtydligar den enskildes ansvar.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Var alltid aktsam vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej. Den enskilde har alltid skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Om eld sprider sig vid eldning kan den ansvarige göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

– Det här innebär att man får elda utomhus så länge som man eldar försiktigt och följer den informationen som finns på vår hemsida. Kom ihåg också att anmäla om ni ska elda en majbrasa och att ta del av informationen kring eldning av majbrasa, säger Anders Bröms, distriktschef i Leksand för Brandkåren norra Dalarna.

Trevlig valborg önskar länsstyrelsen och räddningstjänsterna i Dalarna!

Fler nyheter