29 maj 2019 klockan 13.08

Bygget av förskolan Myran stoppas tills vidare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bygghjälm, ritningar och verktyg.

Leksands kommun har stoppat bygget av förskolan Myran. Anledningen är att mögelsporer upptäcks i stommen. – Vi har beställt en färdig förskola av ett byggföretag och det här är helt oacceptabelt, säger Göran Wigert, kommundirektör.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Leksands kommun har beställt bygget av förskolan Myran i området norr om Käringberget i Leksand. Förskolan kommer att ha plats för 60 barn och skulle vara klar sommaren 2019.

Beslut om att stoppa bygget invändigt

Nu har kommunens byggenhet beslutat att stoppa bygget invändigt tills vidare.
Byggenheten gjorde ett arbetsplatsbesök på bygget av förskolan Myran den 2 oktober 2018.

– Då konstaterade vi att den resta stommen inte skyddats mot nederbörd och därför begärde vi in en mikrobiologisk analys. Trots att kommunens kontrollansvarige gjorde flera påtryckningar så dröjde det tills den 27 maj, det vill säga i måndags, innan vi fick in resultatet från analysen, säger Jonas Slars, myndighetschef i Leksands kommun.

Analysen visar att det finns allt för höga halter av mikroorganismer och mikrobiella skador i syllen, vilket betyder att det finns mögelsporer på de ställen där provtagningen gjorts.

– Därför har vi nu förbjudit byggherren att fortsätta det invändiga arbetet i den nya förskolan. Förbudet gäller tills dess att en rapport presenterats som visar utsträckningen av skadorna och hur dessa ska åtgärdas, säger Jonas Slars.

Förbudet gäller inte de utvändiga markarbetena som återstår.

”Det är helt oacceptabelt”

Det är Leksands kommun som är beställare av den nya förskolan. Själva bygget utförs av ett byggföretag som kommunen upphandlat.

– Det är helt oacceptabelt att det här händer när vi bygger en ny förskola. Det är fullt ut byggföretagets ansvar och upp till dem att åtgärda detta. De måste nu undersöka hur stora skadorna är och ta fram en handlingsplan. Sedan ska våra byggkontrollanter titta på om vi kan godkänna den handlingsplanen, säger Göran Wigert, kommundirektör.

Har kommunen gjort tillräckligt?

– Stommen på förskolan täcktes i januari. Då hade byggföretaget försäkrat oss, i protokoll, att de värden som tagits var godkända.

Hur lång tid kommer det ta innan förskolan Myran är klar?

– Det vet vi inte än. Det viktiga nu är att ta reda på hur stora skador det är och hur byggföretaget kan åtgärda dem. Vi kommer att säkerställa att byggnaden är 100 procent frisk innan vi börjar använda den.

Alla berörda föräldrar kontaktas

Förskolan kontaktar just nu alla berörda föräldrar via telefon. Det är dels föräldrar vars barn har en annan förskoleplats i väntan på att Myran ska bli klar, dels föräldrar vars barn väntar på att få en plats.

– Vårt fokus är självklart barnen samt personalen och att det ska bli bra för dem. Jag vill att alla ska känna ett lugn. Vi kommer att ordna platser och erbjuda en bra förskola för alla barn, säger Göran Wigert.

Fler nyheter