06 maj 2019 klockan 21.03

”Ett historiskt år på många sätt”

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

15 804. Så stor var kommunens befolkning vid årsskiftet 2018/2019. Det är nytt befolkningsrekord för andra året i rad.

700-års jubileum, högt valdeltagande, historiska befolkningssiffror och höga temperaturer. 2018 utmärkte sig på många sätt. – Tyvärr blev 2018 även ekonomiskt ett historiskt år, säger Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vid kommunfullmäktiges möte den 6 maj tog politikerna bland annat beslut om kommunens årsredovisning för 2018. Totalt gjorde kommunen ett underskott på 9,8 miljoner kronor förra året.

– 2018 var ett historiskt år på många sätt. Det var året då vi firade 700 år med sång, musik och tårta. Vi hade ett historiskt högt valdeltagande på nästan 90 procent. Vi hade, och har också, historiskt höga befolkningssiffror och vi närmar oss 16 000 invånare. Vi hade historiskt höga temperaturer i somras. Tyvärr blev även ekonomiskt ett historiskt år. Det var länge sedan vi redovisade ett underskott, men det är det vi gör, sa Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens revisorer har granskat årsredovisningen. De påpekade att målet kring god ekonomisk hushållning inte nåtts:

– Vad vi säger är att för 2018 beslutade fullmäktige om fem övergripande mål kring god ekonomisk hushållning. Inget av de målen upplever vi som uppfyllda för 2018, sa Kerstin Furöstam, sammankallande för kommunens revisorer.

Förslag på åtgärder

Ulrika Liljeberg berättade att kommunstyrelsen ska ge förslag på åtgärder vid två tillfällen under våren/sommaren:

  • vid kommunstyrelsens möte den 20 maj
  • vid kommunfullmäktiges möte den 12 juni

– Vi tar till oss att det krävs besparingsåtgärder och att prognossäkerheten behöver förbättras. Det är vi, politiker och medarbetare, som behöver anpassa oss efter de här nya omständigheterna. Det är inte alltid lätt, men det är nödvändigt, sa Ulrika Liljeberg.

Här kan du läsa hela årsredovisningen 2018

Leksandsbostäder fortsätter satsa efter ett bra år

Kommunens bolag Leksandsbostäder AB gjorde ett positivt resultat på 17,2 miljoner kronor år 2018.

– Vi har haft ett väldigt bra år i bolaget, med ett bra resultat, sa Elisabet Nises Look, Leksandsbostäders VD.

Det är en stor efterfrågan på bostäder i Leksand. Totalt står nu 1 858 personer i hyreskön.

Under 2018 investerade Leksandsbostäder i två nybyggnationer. I kvarteret Sandgärdet i Insjön skedde inflyttning den 1 september förra året. Samtliga 20 lägenheter där är uthyrda. I kvarteret Snedkanten i Leksand ska inflyttningen ske den 1 juli i år. Även där är de 45 lägenheterna uthyrda.

Leksandsbostäder planerar att bygga fler hyreslägenheter under de kommande åren:

  • Kvarteret Storgärdet vid Käringberget – eventuell byggstart 2020
  • Bygga fler lägenheter i kvarteret Paraden vid Paradparken i Leksand – arbetet med detaljplan pågår just nu
  • Möjlighet att fortsätta byggnationen på Sandgärdet i Insjön – efterfrågan styr projektstart

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Se hela mötet i efterhand via webb-tv

0) Val av justerare och fastställande av dagordning
Starttid: 3:35

1) Föredragning årsredovisning för Leksands kommun 2018
Starttid: 8:40

2) Revisionsberättelse 2018
Starttid: 27:20

3) Beslut om årsredovisningen för Leksands kommun 2018
Starttid: 34:22

4) Ansvarsprövning 2018 - Kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar
Starttid: 34:58

5) Årsredovisning Leksandsbostäder AB
Starttid: 42:12

6) Grundinsats till Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
Starttid: 59:48

7) Kommunal borgen för Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
Starttid: 1:01:00

8) Svar på motion om ökad insyn i utskotten
Starttid: 1:01:56

9) Svar på motion om deltagande i utskott
Starttid: 1:12:10

10) Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala uppdrag och övriga förtroendeuppdrag (fyllnadsval)
Starttid: 1:16:38

11) Avsägelse av politiskt uppdrag
Starttid: 1:18:20

Fler nyheter