16 maj 2019 klockan 21.23

Fortsatt en av landets bästa friluftskommuner

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fritidschef

Torkel Holst

Telefon: 0247-801 89

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5,79380Leksand

Kommunekolog

Åsa Rydell

Telefon: 0247-802 29

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

En sommarbild som visar betande kor i en hage omgärdad av gärdsgård, i bakgrunden en fäbodgård.
Under året har kommunen bland annat tagit fram nya skyltar och drivit projektet Fäbodsamverkan.

Leksands kommun fortsätter att vara en av landets bästa friluftskommuner. – Det är glädjande att vi behåller vår position på tio-i-topplistan och nu är rankad nummer ett tillsammans med sju andra kommuner, säger fritidschef Torkel Holst.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Att vara en högt rankad friluftskommun är en del av kommunens vision. På torsdagen presenterade Naturvårdsverket årets tio-i-topplista där Leksand och sju andra kommuner är rankade etta med max antal poäng. Till Sveriges friluftskommun 2019 utsågs Olofström.  

– Målet är att vara topp tio i Sverige. Det känns väldigt tillfredsställande att vi åter igen har lyckats med det, säger fritidschef Torkel Holst. Alla ska ha möjlighet att utöva friluftsliv på ett enkelt sätt i vår kommun.

Rapport om Sveriges friluftskommun 2019 hittar du här. 

Gediget (sam)arbete ger resultat

Underlaget i Naturvårdsverkets enkät används för att ständigt identifiera förbättringsområden. Och gediget, kontinuerligt och strategiskt arbete under många år ger resultat. 

– Vi har en tydlig friluftslivsprofil i kommunen som innebär att den ska vara attraktiv och tillgänglig för alla, säger Torkel Holst. För att lyckas med det stöttar vi bland annat olika projekt och ideella initiativ. Det är många parter som är inblandade i kommunens framgångar. 

Natur med fantastiska förutsättningar

Flera satsningar har gjorts under året, bland annat har man röjt upp längs stigar och leder och tagit fram nya skyltar. Det har också tagits fram kartor och informationsblad för utvalda vandringsleder i varierande miljöer.

– Kartorna är efterfrågade hos Turistbyrån och det finns något för alla, säger kommunekolog Åsa Rydell.

Som ett steg i att locka till upplevelser i naturen har ett arbete med Naturkartan påbörjats. Naturkartan är en app i telefonen som presenterar ett varierat utbud av friluftsaktiviteter.

– Vi har fantastiska förutsättningar i vår kommun! Via friluftslivet upptäcker fler människor nya platser och spännande natur. Förhoppningsvis leder det till intresse och engagemang för naturen, säger Åsa Rydell.

Fäbodsamverkan med flera vinnare

Genom åren har många av friluftssatsningarna finansierats av LONA-medel*. Under 2018 drevs projektet Fäbodsamverkan, som går ut på att hålla landskapet öppet med fårbetet och vara meningsfull verksamhet för en grupp i daglig verksamhet. 

Vinsterna med projektet var bland annat att det skapade en meningsfull tillvaro för personerna, bidrog till att hålla vårt landskap öppet, ökade kunskapsutbytet och förbättrade folkhälsan.

*Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger kommuner, föreningar och privatpersoner möjlighet att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det är länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som får bidrag och pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Film:

Fritidsavdelningens Olle Axelsson förklarar vad som gör Leksand till en fantastisk friluftskommun:

Fler nyheter