24 maj 2019 klockan 13.23

Här kan du rösta i valet till Europaparlamentet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Europeiska flaggor i Bryssel.

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. På valdagen kan du rösta i den vallokal som hör till ditt valdistrikt. Du kan också förtidsrösta på valdagen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Rösta på valdagen

I Leksands kommun finns det nio stycken valdistrikt. För varje valdistrikt finns det en vallokal. På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i om du väljer att rösta under valdagen.

Vallokalerna i Leksands kommun är öppna från klockan 08.00 till klockan 21.00 på valdagen.

Tänk på att din identitet behöver kunna styrkas när du röstar i vallokalen på valdagen, så ha gärna en ID-handling med dig.

Lista över våra vallokaler och vägbeskrivningar till vallokalerna finns här

Förtidsrösta på valdagen

För att förtidsrösta behöver du ta med ditt röstkort och legitimation. Förtidsröstar på valdagen gör du till exempel om du inte kan ta dig till din ordinarie vallokal.

Kommunhuset (kundtjänst) är den röstningslokal i Leksands kommun som är öppen för förtidsröstning på valdagen den 26 maj. Förtidsröstningen i kommunhuset avslutas klockan 21.00 när vallokalerna stänger.

Förtidsröstning i Djura sockenstuga

Sedan 2013 ingår Djura i valdistriktet Häradsbygden-Heden-Djura med flera. På valdagen finns det möjlighet att rösta i Djura sockenstuga klockan 10-15. Detta utgör en förtidsröstning. Efter avslutad förtidsröstning körs rösterna till ordinarie vallokal.

Röstningen i Djura sockenstuga är i första hand avsedd för boende i Djura och Rälta med kringliggande byar som har svårt att ta sig till vallokalen i Gärde skola.

Tänk på att du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation när du röstar i Djura, eftersom röstningen i Djura utgör en förtidsröstning.

Dubblettröstkort

Om du behöver ett nytt röstkort går det bra att besöka kundtjänsten i kommunhuset. Kundtjänst har möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort till dig.

Information på teckenspråk

Här finns information på teckenspråk om hur du röstar i valet till Europaparlamentet:

Fler nyheter