02 maj 2019 klockan 08.56

Kommundirektören: ”Det kommer att krävas tuffa prioriteringar och beslut”

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommundirektör Göran Wigert talar inför pubilk i kommunhusets plenisal.
"Även om det är svårt, så kommer vi att tvingas till beslut som innebär kännbara förändringar. Besluten är nödvändiga för att vi ska få en budget i balans och kunna fortsätta utvecklas som kommun", säger kommundirektör Göran Wigert.

På förhållandevis kort tid har kommunens ekonomiska läge blivit allvarligt. Stora överskott har förvandlats till underskott. – Vi har varit i tuffa situationer tidigare under mina 20 år som kommundirektör, men det här är det svåraste läget hittills, säger Göran Wigert.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Efter flera år i rad med starka ekonomiska resultat har läget förändrats. 2018 blev underskottet nio miljoner kronor och prognosen för 2019 ser ännu mörkare ut – minus 14 miljoner kronor. Även under åren 2020–2022 fattas runt 15 miljoner kronor per år för att få en budget i balans.

– För att ha råd med drift, pensionskostnader och nya investeringar utan att behöva ta lån så behöver vi gå 15 miljoner plus. Det innebär att det fattas 30 miljoner kronor per år, säger Göran Wigert.

Ökade kostnader för skolan och socialtjänsten

Underskotten beror på flera olika saker, men framför allt handlar det om ökade kostnader inom grundskolan, gymnasiet och socialtjänsten. Dels blir grundskolans och gymnasiets organisation allt dyrare per elev i takt med att antalet elever minskar, dels gör socialtjänsten allt fler insatser och placeringar på grund av psykisk ohälsa.

Utvecklingen har pågått under en längre tid, men under 2018 gick allt mycket snabbt.

– För grundskolans del tillkom det en friskola som tog ungefär 200 elever. Efter det har vi inte lyckats anpassa våra kostnader till det minskade antalet elever. Även för socialtjänsten kom den kraftiga ökningen av placeringar i princip från ett år till ett annat, säger Göran Wigert.

2019 – ett gnetår

Nu pågår ett intensivt arbete att få kommunens ekonomi i balans igen. För att täcka underskotten från 2018 och 2019 föreslår förvaltningen att kommunen tar pengar från sin utjämningsreserv.

– Under 2019 blir det inga stora förändringar i verksamheten, istället blir det ett gnetår med en rad mindre åtgärder och allmän återhållsamhet. Vi räknar med att kunna spara fem miljoner kronor på det sättet, säger Göran Wigert.

Tuffa prioriteringar och beslut 2020–2022

För åren 2020–2022 måste de 30 miljoner kronor som saknas hämtas in genom tuffa prioriteringar och beslut. Det handlar om strukturella förändringar, nya arbetssätt och effektiviseringar med hjälp av ny teknik.

– Vi kommer inte kunna göra allt det vi har gjort tidigare. Vi behöver göra organisationsförändringar där vi till exempel kan tvingas minska på personal, säga upp lokaler och avsluta olika aktiviteter, säger Göran Wigert.

Kommunfullmäktige tar besluten i oktober

Just nu diskuteras tänkbara åtgärder inom förvaltningen som ska lämna sitt förslag till politikerna före semesterperioden. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgetramen för perioden 2020–2022 den 12 juni medan budgeten, inklusive åtgärder, klubbas den 14 oktober.

–  Nu måste det till tuffa prioriteringar och svåra beslut. Att låta bli är inte längre ett alternativ. Det går helt enkelt inte ihop rent ekonomiskt, säger Göran Wigert.

Fler nyheter