20 maj 2019 klockan 14.14

Kommunens nya mål och förslag på besparingar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förtroendevald

Sebastian Larsson

Telefon: 0247-803 17

E-postadress:

Bild på Sebastian Larsson
En vuxen och ett barn läser en bok tillsammans.
Ett av kommunens mål är att fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan.

Den styrande politiska majoriteten, Alliansen, presenterar idag nya mål för Leksands kommun 2020-2021. Förvaltningen får också ett uppdrag att utreda förslag som ska få en ekonomi i balans.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

De nya målen har fokus på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Leksand:

– Vi ser att vi behöver intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet, att vi behöver fokusera än mer på att höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor och fortsätta arbetet med att utveckla barns intresse för läsning i förskolan. Vi ser även ett stort behov av att verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och den lokala arbetsmarknadens behov – detta avser både kommunen som arbetsgivare och vårt lokala näringsliv, säger Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Mikael Kyller (KD) och Lotten Kluck (L).

Alliansen lyfter även vikten av att skapa goda förutsättningar för ännu fler bostäder och företag.

– Slutligen ser vi ett behov av att öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamheter, samt utveckla kommunens service och tillgänglighet till våra medborgare. Det handlar bland annat om att vi behöver se över öppettiderna i våra verksamheter, och hur vi kan bli än mer digitalt tillgängliga.

Samtliga mål finns i faktarutan nedan.

Uppdrag: utred förslag på besparing

Den kommunala ekonomin står inför stora utmaningar under de kommande åren.

– Vi vill därför vara tydliga med att det kommer kräva tuffa men långsiktigt nödvändiga beslut. I dagsläget gör vi av med mer pengar än vi har och det är varken lagligt eller hållbart, säger Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Mikael Kyller (KD) och Lotten Kluck (L).

Kommunfullmäktige tar beslut om budgeten senare i höst. Till dess får nu kommunens förvaltning i uppdrag att utreda ett antal förslag (se faktarutan).

– Några av de områden där vi ser möjliga effektiviseringar är den frivilliga verksamhet som vi bedriver inom bland annat kultur- och fritidsområdet. Vi är medvetna om att det är väldigt uppskattade verksamheter som betyder mycket för oss som bor här, men i en tid av ekonomiska utmaningar måste vi vända på alla tillgängliga stenar för att komma tillrätta och få en ekonomi i balans, säger Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Mikael Kyller (KD) och Lotten Kluck (L).

– Vi tar emot utredningsuppdraget och ska nu utreda och beskriva konsekvenserna av de direktiven vi fått. Vi kommer lägga vårt förslag till politiken den 20 augusti, säger Göran Wigert, kommundirektör.

Fler nyheter