04 juni 2019 klockan 08.05

Dags för granskning av förslag om Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

 Skissen visar hur husen vid Åkerö brofäste kan byggas utifrån de förändringar som nu föreslås i förslaget till detaljplan.
Skissen visar hur husen vid Åkerö brofäste kan byggas utifrån de förändringar som nu föreslås i förslaget till detaljplan.

Mellan 4 och 28 juni kan du lämna synpunkter på förslaget till ny detaljplan för Åkerö brofäste i Leksand. Förslaget finns för granskning på webben, i kommunhusets foajé samt på Leksands kulturhus.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Planförslaget möjliggör byggnader upp till sex våningar.

Läs om vilka ändringar som gjorts sedan samrådet

Läs gärna svaren på sex vanliga frågor om Åkerö brofäste i faktarutan här nedan.

Här kan du ta del av förslaget

Hela förslaget finns att läsa på kommunens hemsida

Samtliga handlingar kommer även att finnas utställda för granskning i kommunhusets foajé. De är även tillgängliga på Leksands kulturhus.

Så lämnar du synpunkter på förslaget

Lämna dina synpunkter senast den 28 juni 2019.

Du kan skicka dina synpunkter via mejl eller post. Synpunkterna måste vara skriftliga. Synpunkten måste även innehålla ditt namn och din adress.

Mejla till: planokart@leksand.se

Skicka post till: Leksands kommun, Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand

Om du tidigare lämnat synpunkter

  • Om du lämnat en synpunkt tidigare i år, behöver du inte lämna in samma synpunkt igen.
  • Vi mejlar eller postar underrättelse till dig som lämnade synpunkter under samrådet. Om du inte har fått den så ber vi dig titta så att mejlet inte fastnat i skräpposten i din mejlkorg.

Detta händer efter granskningen

Efter granskningstiden, 4 – 28 juni, bearbetas förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Sedan tar politikerna ett slutligt beslut om detaljplanen. Det kallas att detaljplanen antas.

Lång planpil.png

Illustration som visar alla stegen i planprocessen. Granskningen pågår mellan 4 -28 juni.

Fler nyheter