18 juni 2019 klockan 09.07

Från och med nu tankar Leksands kommun endast fossilfritt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Åke Sjöberg tankar fossilfritt diesel
Den fossilfria dieseln finns i pump 6 och 8 hos kommunens bränsleleverantör Circle K. Samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg var först ut att tanka fossilfritt.

Från och med idag körs alla kommunens dieselbilar på fossilfri diesel, HVO100. – Det innebär att vi blir en av de första kommunerna i Sverige som helt slutar att använda fossila bränslen i våra bilar, säger samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Varje dag används 94 personbilar och lätta lastbilar av kommunens anställda. Med hjälp av bränslesnålare bilar och alternativa drivmedel har fordonsparken blivit allt miljövänligare. Förra året köptes de två första elbilarna och redan då började kommunen undersöka möjligheten att köra resten av sina fordon på den fossilfria dieseln, HVO100.

HVO100 – ett ovanligt bränsle

Omställningen blev möjlig betydligt snabbare än väntat, mycket tack vare ett gott samarbete med kommunens leverantör av bränsle, Circle K. Från och med idag är Leksand en av 17 orter i Sverige där bolaget säljer HVO100.

– HVO100 är kanske inte den slutliga lösningen, men i det här läget är det ett bra alternativ. Det vi vet är att diesel och bensin inte har någon framtid, säger Åke Sjöberg.

Bränslet HVO100 finns på totalt 17 Circle K-stationer i Sverige

Leksandsbostäder gör gemensam sak

VD:n för det kommunala bolaget Leksandsbostäder AB, Elisabet Nises-Look, har beslutat att följa kommunens beslut och tanka HVO100 i alla bolagets bilar som idag tankas med diesel. Leksandsbostäder har 25 fordon i sin bilpark.

Allt bränslesnålare bilar

HVO är en syntetisk diesel, byggt på växt- och djurfetter. HVO100 finns i begränsad omfattning och literpriset är cirka en krona högre jämfört med vanlig diesel. Med oförändrad körsträcka innebär det en kostnadsökning på cirka 100 000 kronor per år för Leksands kommun. Men enligt Åke Sjöberg är kommunen mogen att ta steget och den politiska viljan är stark.

– Vi ska fortsätta jobba hårt för att minska antalet mil som körs. Det kan vi göra genom ännu bättre samordning, nya mötesformer och i viss mån ökat resande med tåg. Vi ska också fortsätta köpa in allt bränslesnålare bilar, säger han.

Fossilfritt i alla fordon och maskiner

Beslutet innebär att kommunen från och med nu endast köper bilar som kan köras på HVO100 utan att biltillverkarens garantier äventyras. För några av bilarna som används idag saknas sådana garantier.

– Men vi anser ändå att vi har goda grunder att genomföra det här fullt ut redan nu, säger Åke Sjöberg.

Beslutet innebär att kommunen minskar sina koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar med hela 90 procent - från 106 till 18 ton koldioxid per år. På sikt ska även kommunens skotrar, fyrhjulingar, gräsklippare och andra maskiner gå på fossilfritt bränsle.

Fler nyheter