12 juni 2019 klockan 23.34

KF-beslut om enskilda vägar, ekonomiska omfördelningar och politiska mål

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En enskild väg i Tibble by
Kommunfullmäktige fattade ännu ett delbeslut i frågan om den enskilda vägarna i Leksands kommun.

31,8 miljoner kronor extra till sektorn lärande och stöd, stor samsyn kring kommunens politiska mål för åren 2020–2021 och ännu ett delbeslut i frågan om de enskilda vägarna. Det var frågorna som skapade mest engagemang i kommunfullmäktige.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det blev flera långa debatter vid kommunfullmäktiges sammanträde på onsdagskvällen. Flera frågor bottnade i kommunens svåra ekonomiska läge. Enligt prognosen går kommunen mot ett resultat på minus 17,3 miljoner kronor i år. För sektorn lärande och stöd, där bland annat grundskolan, gymnasiet och socialtjänsten ingår, är prognosen minus 31,8 miljoner kronor.

Tuffa utmaningar och beslut väntar

Kommunfullmäktige beslutade därför att omfördela pengar till sektorn lärande och stöd. Drygt hälften av pengarna hämtas från andra kommunala verksamheter medan resten ska täckas av kommunens resultatutjämningsreserv.

– Tack vare resultatutjämningsreserven har vi möjlighet att ta en budget med ett nollresultat i år. Men det kräver att förvaltningen verkligen håller budgeten, för från och med nu blir alla underskott ett minus på det totala resultatet, sa kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C).

Hon betonade att kommunen står inför stora utmaningar och tuffa beslut kommande år.

Samsyn om målen för åren 2020-2021

Trots att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna med stöd av Bygdepartiet röstade på egna förslag till politiska mål för åren 2020–2021, konstaterade flera talare att partierna trots allt är någorlunda överens om målen.

Såväl Ulrika Liljeberg som oppositionsråd Viktor Zakrisson (S) och moderaten Kerstin Marits betonade också vikten av ökad dialog med medborgarna i flera av de olika frågorna.

 

  1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.
  2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap.
  3. Höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor.
  4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan.
  5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation.
  6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och den lokala arbetsmarknadens behov.
  7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga.
  8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla kommunens service och tillgänglighet.
  9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen.
  10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande kommunala/regionala samarbeten.

Nya beslut om enskilda vägar

Kommunfullmäktige tog ännu ett delbeslut i frågan om de enskilda vägarna i Leksands kommun. Den här gången handlade det om vilka regler som ska gälla för att få kommunalt stöd till enskilda vägar. Fullmäktige beslutade också att förlänga tiden för att skriva avtal med kommunen till den 1 september 2020 eller ”snarast efter att väghållningsorganisation finns”.

Läs mer om enskilda vägar

Ja till VA-utbyggnad i Heden

Kommunfullmäktige hann också med en votering (omröstning) under kvällen. Det var Vänsterns Olle Berglund som ville vänta med att ta beslut om en VA-utbyggnad i Heden eftersom han inte var nöjd med underlaget. Han fick svagt gehör. 38 av 48 ledamöter röstade för en VA-utbyggnad.

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Se hela mötet i efterhand via webb-tv

Ta del av dagordningen från mötet

Fler nyheter