19 juni 2019 klockan 11.51

Nya regler ska få trafiken att flyta i centrum

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Nya trafikregler i centrala Leksand
Nu är det förbjudet att svänga vänster i korsningen Faluvägen-Leksandsvägen. Den ändringen och några andra nya regler har införts för att få trafikflödet runt, istället för rakt igenom centrum.

En förbjuden vänstersväng och en ny cirkulationsplats. Det är de två senaste stegen för att få till ett bra trafikflöde och minska genomfartstrafiken i centrala Leksand.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Sedan 2013 har Leksands centrum byggts om i etapper. De sista pusselbitarna föll på plats förra veckan. Då blev ombyggnationen av Torget och en del av Leksandsvägen klar.

Förbjuden vänstersväng

I samband med det genomfördes den sista av flera planerade trafikregeländringar i centrum. Numera får bilar som kör västerut på Faluvägen inte svänga vänster in på Leksandsvägens gångfartsområde.

– Det handlar om att få ett bra flyt i korsningen och att bussarna som kommer från gångfartsområdet smidigt ska kunna svänga ner på Faluvägen, säger trafikingenjör Lars Lindblom.

Skapar bra flyt i trafiken

I och med den nya regeln har alla sex vägkorsningar runt Leksands centrumkärna fått nya trafikregler. Tillsammans ska de nya reglerna underlätta för biltrafiken att köra runt centrum istället för rakt igenom (se kartan).

190619 trafiklösning.png

Att få ner hastigheten och minska genomfartstrafiken till förmån för gående och cyklister har varit ett centralt mål genom hela centrumutvecklingsarbetet.

– Nu handlar det bara om att vi som så lätt kör i våra invanda hjulspår genom centrum följer de nya reglerna. Då kommer trafiken att flyta på ett bra sätt, säger Lars Lindblom.

Parkera rätt på nya Torget

Även när det gäller parkering på Torget uppmanas bilister att följa skyltarna. Det finns två infarter och tre utfarter. Var man får parkera anges med höger- eller vänsterriktade svarta pilar på vit botten (bilden).

En svart pil på vit botten visar var du får parkera på Torget

En del av Torget får användas för torghandel. Därför är det förbjudet att parkera på den ytan nattetid och när försäljning pågår. Övrig tid får även den ytan användas för parkering.

Parkering förbjuden vid torghandel

Fler nyheter