30 augusti 2019 klockan 09.41

Byggnader rivs för att ge plats åt nya lägenheter på Åkerö

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Det två gamla bensinstationerna och ett affärshus med lägenheter rivs bland annat under hösten.

Nästa vecka inleds rivningen av flera fastigheter vid södra brofästet på Åkerö i Leksand. När byggnaderna har rivits och gamla cisterner grävts upp är området förberett för byggnation av omkring 60 nya lägenheter.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det första som sker är att området stängslas in för att obehöriga inte ska komma till skada och så att rivningsföretaget får arbeta ostört. Gamla Shell-macken rivs först, därefter byggnaden där däckservice och St1 höll hus. Den större fastigheten med butiker och lägenheter rivs sist.

– Att riva hus handlar om att sortera ut olika material som ska tas om hand enligt föreskrifterna, berättar Dennis Hjerp på Rättviksföretaget Crrex som har fått uppdraget.

Sanering kan bli nödvändig

Först när alla byggnader är rivna kommer cisterner som tidigare innehållit drivmedel och olja att grävas upp. Själva cisternerna är sedan tidigare tömda och rengjorda. Inför rivningen har kommunen tagit olika prover i området och under byggnaderna. Först när allt är frilagt vet vi säkert om det finns ett saneringsbehov av marken. Då grävs eventuella förorenade jordmassor upp och körs till anläggningar som kan ta hand om och sanera materialet.

Återvinning av rivningsmaterial

Rivningsarbetet planeras påbörjas under vecka 36 och ska vara slutfört före årets slut. Under perioden mitten på september till mitten på oktober rivs byggnaderna.
Kommunen har fått flera frågor om att få köpa material som ska rivas.

– Om det inte påverkar vårt arbete och tidplanen så kan man via Leksands kommuns kundtjänst komma i kontakt med oss, säger Dennis Hjerp.

När allt är klart jämnas marken ut. De större träd som står i området får vara kvar i väntan på att bostäder byggs.

Området vid södra brofästet på Åkerö.

Området vid södra brofästet på Åkerö.

Fler nyheter