25 september 2019 klockan 10.33

Kraftsamling för att stötta anhöriga till missbrukare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Anhörigkonsulent

Katarina Leander

Telefon: 0247-803 09

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand

Alkohol/Drogrådgivare

Johan Gut

Telefon: 0247-806 47

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 8, 79330 Leksand

Anhöriga på höstpromenad
Lever du nära någon med missbruksproblematik? Då hoppas vi att du vill ta emot det stöd vi erbjuder under hösten.

I höst kraftsamlar kommunen och flera andra aktörer för att ge stöd till anhöriga som lever nära någon med missbruksrelaterade problem. En anhörigutbildning, studiecirkeln Djävulsdansen och föreläsningen Skamfilad står på programmet.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Missbruk och beroende trasar sönder relationer och skapar mycket stress. Men kunskapen om problemen är ofta låg, inte minst bland de anhöriga själva. Nu kraftsamlar ett antal aktörer för att erbjuda hjälp.

– Anhöriga är en grupp som ofta mår dåligt. Många behöver både vägledning och stöd i hur de ska agera gentemot den som har ett missbruk, beroende eller riskbruk, säger Helén Solarfs som är enhetschef för öppenvården i Leksands kommun.

Samarbete ska ge starkare stöd

Under hösten samarbetar öppenvården med Svenska kyrkan, Familjekällan IOGT-NTO och studieförbundet NBV för att nå fler anhöriga till missbrukare i Leksands kommun. De olika aktörerna gör sedan tidigare egna insatser för anhöriga, men den här hösten samarbetar de för att visa upp sitt samlade stöd.

– Vi ser ett ökat behov av anhörigstöd och vill samverka med andra aktörer för att nå fler. Vi behöver sänka trösklarna för dem som söker hjälp, men också öka kunskapen hos allmänheten, säger Marie Hillner som är verksamhetsansvarig vid Familjekällan IOGT-NTO.

Utbildning, studiecirkel och föreläsning i höst

  • Höstens första gemensamma insats är studiecirkeln Djävulsdansen som drar igång den 3 oktober.
  • Den 15 oktober arrangeras ett informationsmöte om kommunens anhörigutbildning som genomförs två gånger per år.
  • Nästa anhörigutbildning drar igång den 11 november.
  • Den 5 november arrangeras föreläsningen Skamfilad – om skuld, skam, beroende och medberoende med prästen, psykoterapeuten och författaren Göran Larsson.

– Vår erfarenhet är att anhörigproblematik nästlar in sig på alla områden i livet. För många anhöriga är det stress och utmattning som gör att de söker sig till kunskap, identifikation och gemenskap. Nu hoppas vi att vårt gemensamma arbete ska leda till att fler söker och får hjälp, säger Helen Solarfs och Marie Hillner.

Fler nyheter