16 september 2019 klockan 16.14

Satsning på sporthall och besked om högstadiet i Alliansens budgetförslag

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förtroendevald

Sebastian Larsson

Telefon: 0247-803 17

E-postadress:

Bild på Sebastian Larsson
Elever som leker på Sammilsdalsskolans skolgård. I bakgrunden syns skolbyggnaden i ljusbrunt tegel.
Högstadiet på Åkerö skola flyttas till Sammilsdalskolan från och med hösten 2020. I samband med det vill Alliansen satsa på en ny sporthall i Leksand.

Alliansen vill satsa på ett gemensamt högstadium i Leksand och tidigarelägga bygget av en sporthall. Fritidsgården Jippo fortsätter i Insjön och frivilliga bidrag till kultursektorn blir delvis kvar. Det är några av beskeden i Alliansens förslag till budget 2020-2022.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I augusti presenterade kommunens förvaltning ett sparpaket med 62 punkter för att få kommunens budget i balans. Den styrande politiska majoriteten, Alliansen, har nu tagit ställning till sparförslagen. Under måndagen presenterade Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sitt förslag till budget för de kommande åren.

– Kommunsektorn i Sverige står inför ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. Det gör att alla kommuner behöver ompröva vad, hur och varför man gör det man gör. Det gäller även oss i Leksands kommun, skriver Allianspartierna i sitt förslag.

Enligt förslaget fortsätter skattesatsen att vara 21,82 kronor per skattekrona.

– Att inte höja vår redan höga skatt har varit en prioritering i vår budgetprocess. Fokus för kommande år är istället en omfördelning och omprioritering som främst tar sikte på lokaler, organisation och frivillig verksamhet med syfte att få en ekonomi i balans.

Besked om högstadiet, fritidsgårdar, Moskogsvägen och kulturbidrag

I budgetförslaget ger Alliansen besked om att de vill skapa ett gemensamt högstadium med cirka 400 elever på Sammilsdalsskolan.

Övriga besked i förslaget (ett urval):

  • Investeringen i en ny sporthall i Leksand tidigareläggs eftersom behovet ökar när antalet högstadieelever ökar vid Sammilsdalsskolan. Sporthallen beräknas vara klar 2022-2023.
  • Investeringen i Moskogsvägen skjuts ett år framåt i tiden.
  • Fritidsgården Jippo i Insjön blir kvar.
  • Kommunens frivilliga bidrag till kulturföreningar, bystugor och studieförbund blir kvar, men minskas.
  • Kommunens centrala bemanningsenheten ska inte läggas ned, utan istället utredas vidare.

Nya utredningar: Effektiviseringar och finansiella mål

Allianspartierna vill utreda effektiveringar av den politiska organisationen. Det är fullmäktiges presidium som ska utreda detta och komma med förslag. Förslaget kan innehålla åtgärder både för denna och kommande mandatperioder.

Kommunens förvaltning ska få i uppdrag att utreda och ompröva de nuvarande finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Detta på grund av kommunsektorns nya ekonomiska situation.

Beslut om budget i oktober

Den 24 september tar kommunstyrelsen ställning till Alliansens budgetförslag och den 14 oktober väntas slutgiltigt beslut om budgeten för åren 2020–2022 i kommunfullmäktige.

– Vi förstår att några av förslagen kan få negativa konsekvenser för vissa, men vi skulle av ekonomiska skäl behöva göra ännu större neddragningar. Vi anser dock att vi med detta förslag tar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar, skriver Allianspartierna.

Läs mer

Läs mer om sparpaketet i en nyhet från 20 augusti 2019:
Sparpaket med 62 punkter ska ge stabil ekonomi

Läs mer om orsakerna till underskottet i en nyhet från 2 maj 2019:
Kommundirektören: "Det kommer att krävas tuffa prioriteringar och beslut"

Fler nyheter