07 januari 2020 klockan 16.29

Brobyte och vägavstängning i Norsbro under sportlovet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vägtrumman vid Limsjöns utlopp i Norsbro längs Sågmyravägen i Leksand
Under sportlovet byts den befintliga rörbron vid Limsjöns utlopp ut mot en ny. Den nya trumman blir cirka sju meter längre än den som ligger där idag.

Rörbron i Norsbro byts ut under sportlovet (vecka 9). Bron är helt avstängd för fordonstrafik under en vecka. Gående och cyklister kan passera platsen även då vägen är avstängd.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Om drygt en månad inleds arbetet med att ersätta den utdömda rörbron vid Norsbro längs Sågmyravägen väster om Leksand. Efter en del förarbeten på platsen stängs bron av helt för fordonstrafik måndagen den 24 februari.

– Entreprenörens ambition är att vara klar med rörbytet och öppna vägen för trafik igen efter en vecka, säger gatuchef Olle Oskarsson.

Efter sportlovet återstår en del mindre efterarbeten. Den slutliga asfalteringen sker först efter vintern.

Trafiken leds via alternativa vägar

Under avstängningen leds all fordonstrafik om via alternativa vägar. I första hand hänvisas trafiken på Sågmyravägen söderut via Rönnäs och Insjön.

– För några innebär det en omväg och längre restider under några dagar, så det är viktigt att planera och vara ute i god tid, säger Olle Oskarsson. 

Gående och cyklister kan under hela reparationsarbetet passera via en tillfällig gångpassage över vattnet.

Fotnot. För att tidplanen ska hålla krävs att det inte blir någon försening med leverans av rör eller annat material.

Fler nyheter