28 januari 2020 klockan 09.53

KS-nytt: Stärkt kommunsamarbete för smarta e-tjänster och mer personal inom omsorgen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

E-tjänster och omsorgsutbildningar är två av flera områden som länets kommuner samarbetar kring.

Dalarnas kommuner samarbetar på allt fler områden, bland annat för att klara kompetensförsörjningen inom omsorgen och för att kunna erbjuda smarta e-tjänster till medborgarna.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Kommunstyrelsen fattade beslut om de två samarbetena vid sitt möte den 27 januari. Totalt behandlades 17 ärenden, här sammanfattar vi några: 

Brett kommunsamarbete för fler e-tjänster 

Leksand är en av tolv dalakommuner som samarbetar för att utveckla e-tjänster tillsammans. Kommunerna vill så snabbt som möjligt erbjuda fler smarta e-tjänster till medborgarna. Nu är planen att leda samarbetet från ett kontor i Mora med en halvtidsanställd projektledare från Leksands kommun. Kommunstyrelsen i Leksand ger klartecken till satsningen. Arbetet kan komma igång så fort alla inblandade kommuner har sagt ja.

Samarbete för bättre rekrytering till omsorgen

Leksands kommun vill fortsätta att vara en del av samarbetet Vård- och omsorgscollege, VO-college. Samarbetet går ut på att säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Målet är att utbildningarna som erbjuds hela tiden ska möta den regionala arbetsmarknadens krav, att det ska finnas kvalificerade handledare på alla arbetsplatser och att parterna tillsammans ska göra både utbildningen och yrket attraktivt.

En undersökning visar att de allra flesta som utbildar sig till vård- och omsorgsyrken i Dalarna planerar att fortsätta jobba inom vården och stanna kvar i regionen.

Totalt 13 dalakommuner, Region Dalarna, fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen ingår i VO-college tillsammans med de utbildningsanordnare som bedriver vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial nivå i Dalarna, bland annat Leksands gymnasium och Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik.

Inget nytt beslut om enskilda vägar

Det skulle kosta kommunen omkring 1,2 miljoner kronor mer att erbjuda både barmarks- och vinterskötsel på samtliga enskilda vägar i Leksands kommun. Det visar den utredning som kommunstyrelsen beställde vid sitt möte i december. Kommunstyrelsen tog till sig den nya informationen men fattade inget beslut om skötseln av de enskilda vägarna. Frågan ska behandlas vid ett senare möte.

Läs mer om enskilda vägar 

Ändrad detaljplan ger plats för mer industri

Kommunstyrelsen antar en ny detaljplan för norra delen av Limhagen. Detaljplanen ändras så att ytan som inte får bebyggas, det så kallade prickmarksområdet, blir mindre än tidigare. Ändringen görs för att det ska vara möjligt att bygga anläggningar för småindustri på en större yta än tidigare. 

Nytt program ska ge hållbart bostadsområde

Det nya bostadsområdet som planeras norr om Käringberget ska vara hållbart. För att förtydliga vad det innebär har kommunen tagit fram ett hållbarhetsprogram. Programmet ska i första hand användas som ett stöd i detaljplanearbetet. Totalt innehåller det nio mål för olika områden:

 • Attraktiv boendemiljö
 • God hälsa och välbefinnande
 • Jämlikhet, jämställdhet och social sammanhållning
 • Trygg och säker livsmiljö
 • God ekonomisk hushållning
 • Resurshushållning
 • Hållbara transporter
 • Minimerad negativ natur- och miljöpåverkan
 • Resiliens och flexibilitet

Partistöd ska stärka den lokala demokratin 

Kommunfullmäktiges åtta partier får tillsammans dela på 646 431 kronor i partistöd under 2020. Pengarna betalas ut för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Stödet betalas ut i relation till antalet mandat i kommunfullmäktige, vilket innebär att de största partierna får mest. Så här fördelas partistödet:

 • Centerpartiet, 165 548 kronor
 • Socialdemokraterna, 126, 133 kronor
 • Moderaterna, 106 425 kronor
 • Kristdemokraterna, 59 125 kronor
 • Vänsterpartiet, 59 125 kronor
 • Sverigedemokraterna, 59 125 kronor
 • Bygdepartiet, 47 300 kronor
 • Liberalerna, 23 650 kronor

Fler nyheter