22 januari 2020 klockan 09.42

Ny detaljplan ska möjliggöra byggnation på Torget - se vår presentation på webben

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Invigning av Torget 16 juni 2019
Tidigare har samrådsmötet varit den enda möjligheten att ta del av vår presentation av ett detaljplaneförslag. Den här gången finns presentationen tillgänglig på webben under hela samrådstiden. På så sätt får betydligt många fler möjlighet att sätta sig in i frågan.

Det ska bli möjligt att bygga en ny restaurangbyggnad på Torget i centrala Leksand. Det är syftet med förslaget till detaljplan som nu presenteras på ett nytt sätt - via ljud och bild på webben.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Utvecklingen av centrum har pågått i många år. Sommaren 2019 avslutades den sista etappen som innebar att Torget och en del av Leksandsvägen byggdes om.

Under hela centrumutvecklingen har det funnits planer på att ersätta den befintliga byggnaden på Torget som ägs av Leksands kommun. För att göra det möjligt behöver detaljplanen ändras. 

Öppen vistelsemiljö

Med ändringen vill kommunen skapa en ännu öppnare miljö på Torget. Bland annat regleras utformningen av restaurangbyggnaden så att fasaden endast får färgsättas i svart, vitt eller grått och att minst 35 procent av fasadytan ska utgöras av glas.

– Syftet med regleringen är att öka ljusinsläppet, vilket ger ett luftigt intryck och skapar en öppen och välkomnande vistelsemiljö, säger samhällsplanerare Linus Wickman.

Presentation med ljud och bild

Samrådet om förslaget pågår i drygt en månad, från den 22 januari till den 27 februari. Under hela perioden kan allmänheten ta del av Linus Wickmans muntliga presentation av förslaget i den här filmen:

Prata om förslaget på öppet hus

Onsdagen den 5 februari klockan 18-19.30 är allmänheten välkommen på öppet hus i kommunhusets plenisal. Där är det möjligt att titta in när det passar och prata om förslaget med Linus eller någon av hans kollegor.

Som vanligt går det också att läsa om planen på hemsidan eller på plats i kommunhusets entré och på Leksands bibliotek under hela samrådstiden.

Förslag till detaljplan för Torget - samrådshandlingar

Fler nyheter