09 januari 2020 klockan 13.01

Så kan kommunen utveckla sin service till döva

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Projektledaren Daniel Littorin teckentolkar
I sin slutrapport ger projektledaren Daniel Littorin ett antal rekommendationer till Leksands kommun. Bilden på honom är hämtad från en av de teckenspråksfilmer han producerade under projekttiden.

Kommunens service till teckenspråkiga kan förbättras. Det visar en kartläggning av nyanlända dövas situation i Leksand. – Kartläggningen innehåller flera intressanta förslag som vi ska titta närmare på, säger kommunikationschef Kristina Backlund.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Närmare tio procent av invånarna i Leksands kommun pratar teckenspråk. Av dem har cirka 200 personer teckenspråk som modersmål. Det är ovanligt många och gör Leksands kommun till den kommun i Dalarna som har flest teckenspråkstalande.

Förslag på förbättringar

Under det senaste året har dövas situation i kommunen kartlagts med särskilt fokus på nyanlända döva. I slutrapporten kan man läsa om hur dövas servicebehov ser ut och ta del av olika förslag på hur kommunen kan förbättra sin service.

– Projektet har varit väldigt värdefullt och gett oss kunskap som vi inte har haft tidigare. Nu ska vi ta till oss rapporten och inleda ett utvecklingsarbete för att förbättra vår service till teckenspråkiga, säger Kristina Backlund.

Kristina Backlund

Kommunikationschef Kristina Backlund

Fyra rekommendationer

Totalt rör det sig om fyra konkreta förbättringsförslag.

  • att rekrytera en medarbetare med god dövkompetens till kommunens kundtjänst
  • att inleda en dialog och se Dalarnas dövas förening som en resurs när det gäller exempelvis kontaktpersoner till nyanlända döva
  • att skapa ett stöttande nätverk med olika kontaktpersoner på Västanviks folkhögskola
  • att erbjuda en kontorsplats till Arbetsförmedlingens dövkonsulent, gärna i samma lokal som kommunens arbetsmarknadsenhet, AME

Hoppas på fortsatt utveckling

­- Det finns möjlighet till finansiellt stöd, så mina rekommendationer och förslag behöver inte nödvändigtvis belasta kommunens ekonomi, säger Daniel Littorin som har genomfört kartläggningen och lett projektet Höra till Leksand.

Han är nöjd med det breda engagemang som projektet har skapat under året och hoppas att kommunen fortsätter att driva utvecklingsarbetet med utgångspunkt från slutrapportens rekommendationer.

- Väldigt många medborgare bevakar den här frågan ordentligt och jag hoppas att det sätter lite press på kommunen att förbättra servicen för döva, säger han.

Fler nyheter