07 oktober 2020 klockan 16.14

Besöksförbudet upphör - anhöriga uppmanas att vara restriktiva

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Äldreboende i Leksands kommun
Efter drygt ett halvår med besöksförbud är det åter möjligt att besöka äldre inomhus på kommunens fem särskilda boenden. Men besökare uppmanas att vara restriktiva i samband med sina besök och alltid följa myndigheternas rekommendationer.

Det tillfälliga besöksförbudet inomhus på kommunens äldreboenden upphör. Istället uppmanas anhöriga att vara restriktiva i samband med besök och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Den 1 oktober upphörde besöksförbudet på landets äldreboenden efter beslut från regeringen. Eftersom smittspridningen ökade i Dalarna beslutade en majoritet av länets kommuner att förlänga besöksförbudet inomhus med ytterligare en vecka. Därefter skulle beslutet omprövas.

Uppmanas följa rekommendationerna

Efter samråd med Region Dalarna beslutar nu Leksands kommunledning att avsluta det tillfälliga besöksförbudet inomhus. Istället uppmanas besökare att vara restriktiva. I ett brev till alla anhöriga hänvisar kommunen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Ta kontakt innan och boka besöket med enheten
  • Tänk på antal personer per besök för att kunna hålla avstånd
  • Invänta personal som möter upp vid entrén
  • Tvätta och/eller sprita dina händer
  • Undvik kontakt med andra på boendet
  • Vistas bara i den enskildes lägenhet eller anvisad plats
  • Var uppmärksam på att besöksrutiner kan ändras vid lokala utbrott

Avstå besök vid minsta symtom

– Utöver rekommendationerna vill vi betona vikten av att avstå besök vid minsta symtom som till exempel hosta, snuva och halsont, men även huvudvärk, ledvärk, illamående och diarré, säger Helena Hansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Leksands kommun.

Hon betonar också vikten av att tvätta händerna innan besöket och hålla minst 1,5 meters avstånd till den man besöker.

 Om alla är noggranna med att följa rekommendationerna kan vi tillsammans förhindra att smittan sprids vidare, säger hon.

Läs mer om kommunens arbete med coronapandemin

Fler nyheter