28 oktober 2020 klockan 07.40

Film och chatt, nya grepp i samrådet om Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Åkerö brofäste
Planområdet ligger söder om rondellen på Åkerö, i bildens nederkant.

Nu presenterar kommunen sitt uppdaterade förslag till detaljplan för Åkerö brofäste. Under ett tre veckor långt samråd kan du både se presentationen på film och vid ett par tillfällen chatta med tjänstemän och politiker om förslaget.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Onsdagen den 28 oktober inleds samrådet för den uppmärksammade detaljplanen för Åkerö brofäste. En första version av detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige i november förra året, men överklagades och upphävdes nyligen av Mark- och miljödomstolen.

Oförändrat syfte med planen

Det uppdaterade förslaget till detaljplan har kompletterats med den kulturmiljöanalys som domstolen efterfrågar. Planen har också kompletterats med en rivnings- och efterhandlingsrapport samt en förnyad undersökning om betydande miljöpåverkan.

 I övrigt är det inga större förändringar i förslaget. Syftet är fortfarande att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus i upp till sex våningar, förklarar samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Hoppas nå fler målgrupper

Den nya formen för presentation och dialog om förslaget har växt fram på grund av coronapandemin, men det har också blivit en form som kommunens representanter tror starkt på.

– Det har alltid varit viktigt för oss att ha dialog om våra förslag och det finns ett stort intresse och engagemang från allmänheten i vår kommun. Genom att göra film av den presentation som vi brukar hålla på våra samrådsmöten kan alla enkelt ta del av förslaget när det passar. Att dessutom bjuda in till chatt är ett försök att öka tillgängligheten, nå ut till fler och nå målgrupper som vi inte har nått med våra traditionella samrådsmöten, säger plan- och kartchef Malin Bengtsson.

Chatta den 10 november

Eftersom förslaget bedöms ha betydande intresse för allmänheten hanteras det med så kallat utökat förfarande. Samrådet pågår 28 oktober-18 november.

Den 10 november har allmänheten möjlighet att chatta om förslaget med ansvariga politiker och tjänstemän. Chatten är bemannad vid två tillfällen under dagen – klockan 12-13 och 17.30-19.

Chatten ersätter inte regeln om att eventuella synpunkter på förslaget måste lämnas skriftligt inom samrådstiden (senast den 18 november) för att vara giltiga i den fortsatta processen.

Läs mer om detaljplanen för Åkerö brofäste

Chatta om Åkerö brofäste

Filmen om Åkerö brofäste:

Filmen om processen för detaljplan:

Fler nyheter