05 oktober 2020 klockan 14.22

Kommunen gör om detaljplanen för Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Siktstudie i detaljplanen för Åkerö brofäste
Prövningen av detaljplanen visar att vi kan bygga bostäder i området, men att vi behöver komplettera vår beskrivning av de kulturhistoriska värdena. Därför känner vi oss trygga med beslutet att inte överklaga, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Leksands kommun överklagar inte Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Åkerö brofäste. – Vi rättar oss efter beslutet och kompletterar med det som efterfrågas, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

För tre veckor sedan upphävde Mark- och miljödomstolen kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Åkerö brofäste. Domstolen prövade detaljplanen på tre punkter, varav kommunen fick rätt på två. Den tredje – som handlar om kommunens redogörelse av de kulturhistoriska värdena – ansågs bristfällig.

– Det är en välskriven dom som visar att vi behöver förtydliga våra ställningstaganden när det gäller kulturmiljövärdena på platsen. Därför ska vi göra en kulturmiljöanalys och redogöra för hur vi ser på saken, säger Sebastian Larsson.

Ny detaljplan i början av 2021

När förslaget till detaljplan har kompletterats med information om kulturmiljövärdena planerar kommunen att bjuda in till samråd.

Kommunens uppskattning är att en ny detaljplan med de i domen efterfrågade kompletteringarna kan antas i början av nästa år. Bedömningen är att det troligtvis går snabbare än att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen.

– Det är verkligen vår förhoppning, inte minst med tanke på alla som köar för en bostad i Leksand, säger Sebastian Larsson.

Sebastian Larsson (M), ny ordförande i utskottet samhällsbyggnad

Sebastian Larsson.

 

Fler nyheter