26 oktober 2020 klockan 18.01

KS-nytt: 2021 blir ett omställningsår för Leksands kommun

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sporthallsbygget är igång
Kommunstyrelsen godkänner prislappen på 64 miljoner kronor för den nya sporthallen. Det innebär att bygget kan ta högsta fart. Målet är invigning hösten 2022.

Det blir inga ytterligare besparingar under nästa år. Däremot blir 2021 ett år av omställning för att få till en långsiktigt hållbar ekonomi från 2022 och framåt. Det föreslår den borgerliga majoriteten i sitt gemensamma budgetförslag.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Den borgerliga alliansens mål- och budgetförslag för åren 2021-2023 var huvudpunkten vid kommunstyrelsens sammanträde på måndagen. Här sammanfattar vi några av frågorna som diskuterades på mötet:

Inga nya besparingar 2021

På grund av den osäkerhet som coronapandemin innebär, blir det inga besparingar i kommunens verksamheter under 2021. Det föreslår den borgerliga majoriteten som består av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Däremot ska både verksamheter och interna styrmodeller analyseras för att identifiera lämpliga åtgärder för en budget i balans från 2022 och framåt. Den här strategin är möjlig tack vare flera goda ekonomiska år och ett överskott på drygt 60 miljoner kronor i kommunens resultatutjämningsreserv (RUR), pengar som får användas för att jämna ut konjunktursvängningar.

­- Egentligen borde vi vidta åtgärder redan nu, men RUR:en gör att vi i stort sett kan fortsätta som vanligt och använda 2021 som ett omställningsår, förklarar kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C).

Extra fokus på fem områden

Majoriteten antar i princip hela förvaltningens mål- och budgetförslag. Det innebär bland annat  ett budgeterat underskott på 12,4 miljoner kronor och oförändrad skattesats på 21,82 kronor per skattekrona.

Ta del av hela budgetförslaget

Här är några förändringar som majoriteten ändå föreslår:

  • Att kommunens vision och mål ska kompletteras med fem fokusområden under 2021. Med extra fokus på grundskola, LSS, miljö, digitalisering och arbetsmiljö ska kommunen fortsätta att vara en attraktiv kommun.
  • Att effekterna av ett friskvårdsbidrag utreds innan det införs.
  • Att en ny tjänst som fastighetschef/lokalstrateg inrättas.
  • Att kommunen avvaktar med ett antal investeringar medan själva investeringsprocessen ses över under 2021. Investeringarna gäller nytt särskilt boende på Edshult, förskolorna Igelkotten och Rosen, matsalar vid Gästis och Åkerö skola samt båthamn Finnviken.

Övriga partier i kommunstyrelsen – Socialdemokraterna, Vänstern, Bygdepartiet och Sverigedemokraterna – deltog inte i budgetbeslutet, utan tänker presentera egna budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november.

Ja till sporthall för 64 miljoner kronor

Kommunstyrelsen godkänner den slutliga kostnadskalkylen för Leksands nya sporthall som beräknas bli 64 miljoner kronor. Det är fyra miljoner kronor mer än den preliminära budget som kommunstyrelsen tog ställning till i juni. Godkännandet innebär att byggnationen nu kan sätta högsta fart. Målet är att sporthallen ska stå helt klar lagom till höstterminen 2022.

Prognos: Bättre resultat än väntat

Leksands kommun väntas göra ett överskott på drygt tre miljoner kronor under 2020. Det är hela 15 miljoner kronor bättre än det minusresultat som kommunfullmäktige tog beslut om för snart ett år sedan. Förklaringen till att underskottet förväntas bli ett överskott är först och främst ökade statsbidrag på grund av coronapandemin. Kommunen kompenseras för sina ökade sjuklönekostnader och krympande skatteintäkter. Pandemin har även inneburit omprioriteringar och lägre utvecklingstakt i kommunens verksamheter, vilket minskat utgifterna. Investeringstakten har också påverkats, endast cirka 60 procent av investeringsmedlen kommer att användas under året.

Fler nyheter