12 november 2020 klockan 15.27

Beslut om skärpta allmänna råd i Dalarnas län

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Illustration av coronaviruset i olika röda och rosa färger.

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Dalarnas län. Därför inför Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas smittskyddsläkare skärpta allmänna råd som ska minska smittspridningen. Råden gäller i första hand till och med den 13 december 2020 och kan förlängas.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det här gäller för alla som vistas i Dalarnas län:

  • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.
  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Beslutet gäller från och med den 12 november till och med den 10 december 2020, men kan förlängas.

Region Dalarna: Skärpta allmänna råd i Dalarna för att bromsa smittspridningen

Maxgräns på 50 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Länsstyrelsen har samtidigt beslutat att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Dalarna till 50 personer.

Beslutet gäller från och med den 12 november till och med den 10 december 2020, men kan komma att förlängas. Det omfattar inte restauranger och serveringsställen där Folkhälsomyndighetens föreskrifter fortsatt gäller.

Länstyrelsen Dalarna: Länsstyrelsen beslutar om tak på 50 personer vid allmänna sammankomster i Dalarna

Fler nyheter