11 november 2020 klockan 15.25

Närmare 400 följde chatten om Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kvinna som chattar från sin dator
Intresset för chatten var stort. Närmare 400 personer följde diskussionerna som pågick i ett 30-tal trådar.

Närmare 400 personer följde chatten om Åkerö brofäste. Totalt väcktes ett 30-tal frågor som diskuterades av besökarna. - Med vår film och chatt har vi nått betydligt många fler än vi brukar vid våra samrådsmöten, säger plan- och kartchef Malin Bengtsson.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vid två tillfällen på tisdagen – under lunchen och på kvällen – tog ett antal intresserade chansen att chatta om kommunens nya förslag till detaljplan för Åkerö brofäste. Besökarna diskuterade allt från maximal byggnadshöjd och kulturmiljöanalysens inflytande över planen, till hyreskostnader och tänkbar handel i gatuplan.

Nya grepp för ökad tillgänglighet

Malin Bengtsson svarade på frågorna tillsammans med en rad sakkunniga chefer och tjänstemän samt kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Chatt i Plenisalen

Några av kommunens representanter i chatten.

 Med en digital presentation har alla kunnat ta del av informationen om detaljplanen när det passat dem och med chatten har alla fått svar på sina frågor, även dem som normalt inte begär ordet i en större samling. På det här viset ökar vi absolut tillgängligheten, säger Malin Bengtsson.

Hundratals har sett chatten och filmen

Filmen om förslaget har visats närmare 600 gånger, vilket gör att informationen nått betydligt många fler än vid ett traditionellt samrådsmöte. Chatten besöktes av närmare 400 personer, de flesta valde att följa diskussionerna utan att själva delta.

Resultatet gör att såväl film som chatt med all sannolikhet kommer att användas vid fler samråd framöver.

 Dessutom finns ju alltid fortfarande möjligheten att ringa eller mejla oss för personlig kontakt, säger Malin Bengtsson.

Samråd till den 18 november

Samrådet pågår till den 18 november som också är sista datum för att lämna in ett skriftligt yttrande. Därefter sammanställs och bemöts alla yttranden innan handlingarna ställs ut för granskning. Kommunens ambition är att kommunfullmäktige ska anta den nya detaljplanen under första delen av 2021.

Observera att det som inkom under chatten inte räknas som formella yttranden.

Ta del av chatten, filmen och förslaget

Läs mer och se filmen om förslaget till ny detaljplan för Åkerö brofäste

Ta del av frågorna och svaren i chatten i efterhand

Plan- och kartchef Malin Bengtsson

”Det känns väldigt bra att vi trots pågående pandemi kunnat erbjuda möjligheten att på ett enkelt sätt ta del av presentationen av detaljplanen och i en chatt få direkt återkoppling från både tjänstemän och politiker”, säger plan- och kartchef Bengtsson.

Fler nyheter