03 december 2020 klockan 13.00

Bostadsbrist får allt fler att arbetspendla till Leksands kommun

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

befolkningsprognos

Det har blivit omkring 400 nya arbetstillfällen i kommunen sedan visionen antogs 2012. Teoretiskt skulle det kunna innebära 1000 nya invånare, men så enkelt är det inte. Bristen på bostäder är ett stort hinder som istället gör att allt fler arbetspendlar till kommunen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det har gått åtta år sedan kommunfullmäktige antog Vision 2025 som bland annat innehåller det djärva målet att öka befolkningen med knappt 3000 personer på 13 år. En befolkning på 18 000 personer anses nödvändigt för att klara kompetensförsörjningen och ha möjlighet att fortsätta utvecklas som kommun.

16 365 invånare år 2025

Befolkningen har också ökat sedan dess, men inte i takt med visionen. Enligt en färsk prognos kan kommunen med dagens utvecklingstakt nå knappt halvvägs, 16 365 personer, till år 2025. Den enskilt största förklaringen till den lägre utvecklingstakten är bristen på bostäder.

­– Vi har en enorm efterfrågan på bostäder med bland annat omkring 3000 personer i bostadskö. Samtidigt går bostadsproduktionen alldeles för sakta, vilket gör att människor väljer att bosätta sig utanför kommunen istället. Bostadsproblematiken är en flaskhals som vi jobbar stenhårt för att lösa. För kommunens del handlar det mycket om att skapa goda förutsättningar med hjälp av nya detaljplaner som gör möjligt för fler attraktiva bostäder, säger kommundirektör Göran Wigert.

Kommundirektör,Göran Wigert Leksands kommun

Leksands kommun ska inte sänka ambitionsnivån när det gäller befolkningsökningen i Vision 2025, däremot behöver tidsperspektivet förlängas till 2030, enligt kommundirektör Göran Wigert.

”Insjön en stor potential”

Inpendlingen är som störst och har även ökat mest från Rättvik och Gagnef, men det är också många som pendlar från Falun och Borlänge. Pendlarna reser dit jobben finns – främst Insjön, centrala Leksand, Åkerö och i viss mån Tällberg. I särklass störst inpendling från Falun-Borlängeregionen har just Insjön, dit även många från Gagnef pendlar.

 Insjön är en stor potential för vår kommun. Arbetstillfällena finns i Insjön, pendlingsmöjligheterna är fantastiska och man kan få ett jättefint boende, säger Göran Wigert.

Tillsammans med Åkerö är Insjön också den del av kommunen som har flest utpendlare till framför allt Borlänge, men även Falun och Gagnef, medan Siljansnäs har många utpendlare till Mora, och Tällberg har många utpendlare till Rättvik och Falun.

Ökning i Noret, Åkerö och Insjön

Enligt befolkningsprognosen är det framför allt centrala Leksand och Åkerö som kommer att få fler invånare till 2025, men även Insjön. I övriga delar av kommunen sker inga större förändringar.

 Vi skulle kunna nöja oss med att folk arbetspendlar hit, det löser ju kompetensförsörjningen som är den stora utmaningen i vår vision, men vi vill ju att människor ska bo här också så att vi är fler som delar på de satsningar vi behöver göra för att utvecklas som attraktiv kommun att bo i, säger Göran Wigert.

Läs mer om Vision 2025

Fler nyheter