Eldningsförbud

Från och med torsdagen den 8 juni 2023 klockan 12.00 råder det eldningsförbud i Leksands kommun. 
Läs mer om förbudet här.

 

10 december 2020 klockan 23.01

Digitalt fullmäktige tog beslut om minusbudget för 2021

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Teamsmöte
Alla fullmäktiges 49 ledamöter deltog vid det första digitala sammanträdet någonsin. Tekniken fungerade problemfritt.

Det blir inga besparingar för Leksands kommun under 2021. Istället godkänns ett planerat underskott som ska täckas av pengar från resultatutjämningsreserven. Det beslutade kommunfullmäktige vid sitt första digitala möte någonsin.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Beslutet om budgeten för perioden 2021-2023 var väntat. Den borgerliga Alliansen presenterade sitt förslag tidigare i höst (länken) och det skiljer sig inte mycket från det förslag till budget som kommunens förvaltning tagit fram.

KS-nytt: 2021 blir ett omställningsår för Leksands kommun

– Vi delar förvaltningens bedömning att det, mot bakgrund av den pågående pandemin och de stora osäkerhetsfaktorer som följt, inte är aktuellt med ytterligare besparingar, förklarade kommunalråd Ulrika Liljeberg (C).

Inget stöd för skattehöjning

Det var inte några större skillnader mellan Alliansens och oppositionspartiernas olika budgetförslag, bortsett från Vänsterpartiet som vill höja kommunalskatten med 24 öre, en idé som exempelvis oppositionsråd Viktor Zakrisson (S) inte ställer sig bakom.

 Det är vare sig läge för skattehöjningar eller stora nya sparpaket. Nu är det arbetsro som behövs för att kunna identifiera lämpliga åtgärder för en budget i balans för åren därpå, förklarade han.

Beredning ska se över politikernas arvoden

Kommunfullmäktige tog beslut i 21 olika frågor i sitt första digitala möte någonsin. Alla 49 ledamöter medverkade och tekniken fungerade utan problem.

Ett av besluten handlade om att tillsätta en kommunfullmäktigeberedning som under nästa år ska se över de politiska arvodena. Beredningen består av en representant per parti plus kommunfullmäktiges ordförande Per-Erik Ingels (C). Beredningens deltagare är: Karin Byström (C), Mats Stenmark (M), Per Wiman (Kd), Torbjörn Axklint, (L), Erik Varghans (S), Kajsa Fredholm (V), Andreas Ruuth (Sd) och Robin Malm (Bp).

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av. Sändningen finns tillgänglig i 14 dagar.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter