21 december 2020 klockan 14.57

Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Woman sitting at workplace desk taking part at group on-line meeting using webcam laptop and videoconferencing app, view over female shoulder. Modern tech, distant webinar, online negotiations concept

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare restriktioner för att hejda smittspridningen. Kommuner uppmanas stänga ned all verksamhet som inte är nödvändig fram till den 24 januari.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Med anledning av den fortsatt höga smittspridningen har regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterat ytterligare skärpta åtgärder. Bland annat uppmanas staten, regioner och kommuner att omedelbart stänga ned all verksamhet som inte är nödvändig fram till den 24 januari. De nämner bland annat badhus, bibliotek, museer och öppna förskolor. 

Regeringen - Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning
Folkhälsomyndigheten - Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa 

Verksamheter fortsatt stängda till den 24 januari 

Leksands kommun håller sedan tidigare både Leksandshallen, Leksands kulturhus och Insjöns bibliotek stängda för fysiska besök från allmänheten. Även öppna förskolans verksamhet på Familjecentralen Bönan och kulturskolans gruppverksamhet har varit pausad under den senaste tiden.  

Leksands gymnasiums elever är sedan förra veckan förberedda på att inleda första skolveckan på vårterminen 2021 på distans. I och med de nya riktlinjerna kommer nu tiden för fjärrundervisning fortsätta fram till och med den 24 januari.  

– Vi följer hela tiden utvecklingen i samhället och anpassar våra verksamheter efter nationella och regionala råd och riktlinjer. Det innebär att de datum som är beslutade nu kan komma att ändras och förlängas ytterligare om behovet finns, säger Kristina Backlund, kommunikations- och beredskapschef.

Såhär påverkas kommunens verksamheter

  • Leksandshallens alla verksamheter är stängda för allmänheten till och med den 24 januari 
  • Leksands kulturhus och Insjöns bibliotek är stängt fram till och med den 24 januari. Du är välkommen att låna böcker på distans 
  • Leksands gymnasium håller distansundervisning fram till och med den 24 januari 
  • Öppna förskolans verksamhet på Familjecentralen Bönan är fortsatt pausad tills vidare 
  • Dagligverksamheten Affärn på Norsgatan i Leksand har stängt butiken för kunder. Verksamheten öppnar preliminärt den 25 januari
  • Kulturskolans gruppundervisning är pausad tills vidare

Leksands kommun har under måndagen samverkansmöten med bland annat Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och övriga Dalakommuner för att analysera om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Kommunen har även tät dialog med näringslivet i Leksand då flera av de nya rekommendationerna har kraftig påverkan på verksamheter inom främst restaurang och handel.

 Jag vill verkligen uppmana dig som rör dig ute i samhället att visa hänsyn. Håll avstånd, ha god handhygien och stanna hemma om du har minsta symptom. Vi är fortsatt i en situation där det personliga ansvaret är otroligt viktigt för att bromsa smittspridningen och det ansvaret kan vi aldrig lägga över på någon annan. De val du och jag gör är viktiga, avslutar Kristina Backlund.

Fler nyheter