21 februari 2020 klockan 13.44

Befolkningsökningen stannade av - koppling till produktionen av bostäder

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggnation av Kvarteret Snedkanten,Leksandsbostäder
45 nya lägenheter i Snedkanten, Leksand, bidrog till att kommunens befolkning ökade även 2019, om än marginellt. För en fortsatt ökning krävs också fortsatt nyproduktion av bostäder.

Leksands kommuns starka befolkningsökning stannade av 2019. Det blev visserligen en ökning, men med endast tre personer. – Man kan se en koppling till nyproduktionen av bostäder, säger näringslivschef Per Strid.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Efter flera år med stark befolkningsökning stannade utvecklingen av under 2019. Kommunens befolkning ökade visserligen, men ytterst marginellt – från 15 804 till 15 807.

Den största avmattningen ser vi i antalet personer som flyttar till kommunen i förhållande till hur många som flyttar härifrån. Efter tre år i rad med en stark inflyttning, plus 175-200 personer i flyttnetto, så sjönk den siffran till endast plus 62 under 2019.

Koppling till produktion av bostäder

Det enda större bostadsobjektet som blev klart för inflyttning 2019 var Snedkanten med 45 lägenheter. Det gav en positiv effekt på befolkningen i juli-augusti, men sett över året bidrog inte bygget till någon märkbar befolkningsökning.

– Om det är så att befolkningstillväxten är kopplad till nyproduktion av bostäder kan vi inte hoppas på någon större tillväxt 2020. Inga större bostadsobjekt kommer att bli inflyttningsklara under året, säger Per Strid och fortsätter:

– Flera projekt är dock på gång, har påbörjats eller väntar på att få köra igång och det finns en risk att det kan komma lite för tätt med nyproduktion 2021 för att fastighetsmarknaden ska fortsätta att må bra.

Invandringen stoppar befolkningsminskning

2019 gav invandringen ett plus på 64 personer. Det är en minskning med 30 procent sedan 2018. Invandringen utgör 13 procent av inflyttningen jämfört med 16 procent 2018.

Det föddes endast 121 barn 2019. Samtidigt avled 180 personer. Det ger kommunen ett födelsenetto på minus 59.

Finns det då inga glädjeämnen från 2019?

– Absolut. Åldersspannet 30-39 år har ökat med 28 invånare, medan skilsmässorna har sjunkit med 35 procent, säger Per Strid.

Fler nyheter