10 februari 2020 klockan 08.39

”De åtgärder vi vidtagit har gett effekt”

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunstyrelsemöte, Ulrika Liljeberg (C) och Göran Wigert, kommundirektör.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) och kommundirektör Göran Wigert.

2019 vände Leksands kommun ett budgeterat underskott på 14 miljoner till ett positivt resultat på 9 miljoner 2019. – Vi drog i handbromsen i tid och det har gett önskad effekt, säger kommundirektör Göran Wigert.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Den 12 juni tog kommunfullmäktige beslut om en ändringsbudget för 2019. Då var det budgeterade resultatet för året -14 miljoner.

Nu visar bokslutet för 2019 att Leksands kommun i stället gör ett positivt resultat på 9 miljoner kronor.

”Visar att både politiker och medarbetare tagit ansvar”

– Vi drog åt handbromsen i tid. Under förra året gjorde vi åtstramningar som framförallt har märkts internt hos oss. Bland annat har vi gått kort om folk vid vakanser, hållit igen på fortbildning och andra personalbefrämjande åtgärder. Det har gett effekt, men det är så klart inte långsikt hållbart, säger Göran Wigert.

– Det är alltid glädjande med ett positivt resultat som möjliggör framtida satsningar och investeringar. Resultatet visar att både politiker och medarbetare har tagit ansvar för den ekonomiska situation som uppstod och fattat och genomfört nödvändiga beslut. Vi måste dock bli ännu bättre på att analysera och göra prognoser för att kunna styra resurser till där de behövs bäst, säger Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Verksamheternas resultat är sammanlagt + 8 miljoner bättre än budget, mycket tack vare den allmänna återhållsamheten.

Finanssidan har gett + 15 miljoner jämfört med budget. Det är framförallt på grund av senareläggning av investeringar, avskrivningar, reavinster och vite för Myrans förskola.

Kan återställa underskottet från 2018

Det positiva resultatet för 2019 innebär att kommunen kan återställa underskottet från 2018 utan att använda RUR, resultatutjämningsreserven. RUR är kommunens avsatta medel från tidigare år med goda resultat, som kan användas för att täcka underskott. Underskottet 2018 var - 9,8 miljoner.

– Det ger oss ett bättre utgångsläge, men vi har fortfarande en ekonomisk utmaning framöver att hantera. Vi har en bit kvar för att nå det resultat som vi vill ha för att kunna fortsätta investera på den nivå som vi önskar och för att klara målet om god ekonomisk hushållning. Därför är det viktigt att vi fortsätter med åtgärdsprogrammet som vi håller på att genomföra, säger Göran Wigert.

Fler nyheter