24 mars 2020 klockan 16.33

Kartlägger behov av barnomsorg - om förskolor och skolor stängs

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Elever i skolan
Under tisdagen får alla vårdnadshavare med barn i förskolan eller grundskolans F-6 en inbjudan till en enkät som kommunen vill ha svar på så fort som möjligt. Inbjudan skickas ut via skolplattformen eller e-post.

Hur stort är behovet av barnomsorg om alla förskolor och skolor stängs? Det vill Leksands kommun snabbt ta reda på med hjälp av en enkät till vårdnadshavare i alla kommunala och fristående förskolor och skolor.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Coronapandemin kan leda till att regeringen bestämmer sig för att stänga landets förskolor och grundskolor. Om det inträffar kommer Leksands kommun att erbjuda en tillfällig omsorgsförskola och omsorgsskola till vissa familjer. Det gäller vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet (se faktarutan) eller har barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd.

Ingen förändring för särskolan

Omsorgsförskolan och omsorgsskolan kommer att erbjudas barn upp till årskurs 6. Verksamheten gäller alla barn oavsett om de går på kommunal eller fristående förskola eller grundskola idag.

Den tillfälliga omsorgsskolan gäller däremot inte särskolan där undervisningen fortsätter som vanligt. Omsorgsskolan gäller inte heller barn på högstadiet som istället kommer att erbjudas digital undervisning i hemmet om regeringen stänger skolan.

Behöver svaren snabbt

– Vi arbetar aktivt med denna fråga och är väl förberedda om regeringen tvingas stänga landets skolor och förskolor. Med hjälp av enkäten vill vi få en bättre bild av hur stort behovet är. Jag hoppas att så många vårdnadshavare som möjligt skickar in enkäten. Vi behöver svaren snabbt, senast på torsdag kväll, säger utbildningschef Carin Fredlin.

Fler nyheter