12 mars 2020 klockan 13.36

Kommunen inför besöksförbud och restriktioner på grund av pandemin

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Besöksförbudsskylt på en dörr till ett av kommunens äldreboende
Från och med idag gäller besöksförbud på kommunens fem äldreboenden.

Från och med idag är det besöksförbud på kommunens fem äldreboenden och på de gruppbostäder där äldre personer bor. Kommunen inför också restriktioner för sin personal när det gäller resor och möten.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för samhällsspridning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 mycket hög. Myndigheten skärper därför sina rekommendationer.

Besöksförbud på boenden

Som en följd av det förändrade läget inför Leksands kommun besöksförbud på sina fem särskilda boenden -  Edshultsgården, Limsjögården, Tibble, Solhem och Björkbacken.

– Beslutet fattas för att minimera risken för coronasmitta och skydda en riskgrupp som kan drabbas av svår infektion vid smitta, säger kommundirektör Göran Wigert.

Kommunen inför också besöksförbud, alternativt avrådan från onödiga besök på kommunens fyra gruppbostäder, beroende på vilka som bor där. Besluten gäller tills vidare.

Restriktioner för anställda

Från och med idag gäller också restriktioner kring tjänsteresor och möten för kommunens personal. Utbildningar och konferenser avbokas eller senareläggs och möten som inte går att ställa in hålls om möjligt via till exempel Skype eller telefon.

– Det här är beslut som vi tror kan bidra till att minska risken för spridning av covid-19 och ett sätt att minska antalet sjukskrivningar bland våra anställda som i många fall har ansvar för att våra samhällsviktiga verksamheter fortsätter att fungera, säger Göran Wigert.

Uppmaning att ta ansvar

Liksom Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter uppmanar Leksands kommun alla som har symptom av luftvägsinfektion att begränsa sina sociala kontakter både i privatlivet och arbetslivet.

Det betyder att alla med symptom ska stanna hemma från förskolan, skolan eller arbetet. Uppmaningen gäller även om man bara har lindriga symptom. Det är särskilt viktig att vara uppmärksam på symptom om man arbetar inom äldreomsorgen.

– På det här sättet kan var och en hjälpa till att bekämpa smittspridningen, säger Göran Wigert.

Fler nyheter