10 mars 2020 klockan 12.32

KS-nytt: Plan för hur kommunen ska arbeta 2020

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En man står framför en publik. Han ser glad ut.
Ett hållbart medarbetarskap står i fokus under 2020.

Kommunstyrelsen besökte sex av kommunens många företag i samband med sitt möte den 9 mars. På agendan för kommunstyrelsens möte fanns bland annat kommunens plan för 2020, partnerskapet med Soroti i Uganda och det nya coronaviruset.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Bergkvist Insjön, Masesgården, Leksands knäckebröd, Agnasark, Kuggteknik och Meca bilverkstad/däckhotell var de sex lokala företag som kommunstyrelsen besökte under förmiddagen den 9 mars. Syftet var att få en bättre inblick och förståelse för företagens utmaningar och förutsättningar. Besöken är en del av Leksands näringslivsvecka.

Näringslivsveckan 9-13 mars 2020

Här sammanfattar vi några av de totalt 15 ärenden som behandlades vid kommunstyrelsen möte måndagen den 9 mars:

Information om det nya coronaviruset

Kommundirektören Göran Wigert informerade kommunstyrelsen om nuläget för det nya coronaviruset och hur kommunen arbetar.

Så arbetar kommunen med frågor om det nya coronaviruset

Så ska kommunen arbeta under 2020

Kommunens förvaltningsplan beskriver hur kommunen ska arbeta för att uppfylla:

  • den politiska visionen om 18 000 invånare
  • de tio mål för 2020 som kommunfullmäktige tagit beslut om

Utifrån de politiska målen och förra årets resultat har förvaltningen också identifierat hållbart medarbetarskap som fokusområde för 2020. I området ingår att förbättra arbetsmiljön, bli en ännu attraktivare arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och prioritera kompetensförsörjningen.

Kommunens fyra sektorer har tagit fram varsin plan som i detalj beskriver hur sektorn ska jobba under 2020 för att förverkliga vision och mål.

Besök från Soroti, Uganda

Sedan 2017 har Leksands kommun ett partnerskapsprojekt tillsammans med Soroti municipality, Uganda med tema entreprenörskap, hållbarhet och nätverkande för att underlätta för långtidsarbetslösa att hitta en väg till egen försörjning.

Vid kommunstyrelsens möte berättade representanter från både Soroti och Leksand om samarbetet. Rikard Eduards från ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, var också på plats och pratade om kommunalt partnerskap. Det är ICLD som finansierar projektet.

Fler nyheter