27 mars 2020 klockan 14.09

Stort intresse att hoppa in som vikarie under coronakrisen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Caroline Sala, vikarie inom hemtjänsten
Caroline Sala är en av alla duktiga vikarier som just nu behövs mer än någonsin för att kommunens verksamheter ska fungera som planerat.

Ovanligt många har anmält sig som vikarie hos Leksands kommun under coronakrisen. – Vi är oerhört tacksamma för alla som anmäler sig. Vikarierna gör ett grymt jobb och behövs just nu mer än någonsin, säger enhetschef Maria Pedersen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

På knappt två veckor har omkring 40 personer anmält sig som vikarie hos kommunens bemanningsenhet. Det är mer än en fördubbling jämfört med tidigare år. Förklaringen är coronakrisen som bland annat har gjort att många högskolestudenter och gymnasieelever ser en möjlighet att vikariera parallellt med sina distansstudier.

– Flera av dem har sökt sommarvikariat, men vill skola in sig redan nu eftersom de har flyttat hem tidigare än planerat. Det gör att vi i nuläget ligger bra till även inför sommaren, säger Maria Pedersen.

Vikarierna en viktig grupp

Vikarierna är en viktig grupp för att kommunens vård, omsorg, barnomsorg, skola och kostverksamheter ska fungera som planerat. Totalt är över 600 personer inskrivna och många av dem är ofta ute på jobb.

– Vikarierna är oerhört värdefulla för våra verksamheter. De ställer upp, är duktiga och flexibla. Utan dem skulle vi inte klara oss, säger Maria Pedersen.

Större behov inom äldreomsorgen

Behovet av vikarier har ökat och väntas fortsätta att öka under coronakrisen. Inom äldreomsorgen har omkring tio procent av personalen varit sjukskriven under den senaste veckan. Inom barnomsorgen och skolan har uppåt 25 procent av personalen varit sjukskriven, men där är en ännu större andel av barnen och eleverna hemma.

– Vår bedömning är att behovet av vikarier inom förskolan och skolan kommer att minska, medan behovet inom äldreomsorgen kommer att öka. Därför uppmuntrar vi våra vikarier att anmäla sig för vikariat även där. Inom omsorgen erbjuder vi en bra introduktion som hjälper vikarien att snabbt bli trygg i sin roll, säger Maria Pedersen.

Fler nyheter