16 april 2020 klockan 15.49

Fyra fall av covid-19 på äldreboende och hemtjänsten i Leksand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Närbild på en äldre kvinnas händer.

Under torsdagen konstaterades att två boende vid en avdelning på äldreboendet Limsjögården i Leksand insjuknat i covid-19. Samtidigt bekräftades att två hemtjänstkunder insjuknat i covid-19.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

– Det finns en samhällspridning av det nya coronaviruset även i Leksand och vi har förberett oss på att det här ska hända. Nu kan vi konstatera att det tyvärr drabbat några av våra kunder och boende. Vi har tydliga rutiner som vi använder oss av för att begränsa smittan. Det är otroligt viktigt att vi skyddar både de vi tar hand om och oss själva, säger socialchef Ulrika Gärdsback.

Sedan mars har alla boende på kommunens äldreboenden med förkylningssymptom hanteras enligt smittskyddsenhetens rekommendationer. Detsamma görs inom hemtjänsten.

– När vi vårdar personer i hemmet eller på våra boenden arbetar vi utifrån de basala hygienrutinerna. Det innebär att vi använder handtvätt, handsprit, handskar och skyddsförkläde och vi gör det på rätt sätt. När vi vårdar med personer som har förkylningssymtom ska också skyddsvisir användas.

På kommunens äldreboenden isoleras personer på sina rum om de har konstaterad covid-19 eller förkylningssymtom.

– Både på våra äldreboenden och inom hemtjänsten minimerar vi också antalet medarbetare som besöker de sjuka.

Hur smittan har kommit in på boendet är inte kartlagt. 

– Vi har i nuläget inga medarbetare som har konstaterad covid-19. Vi har en nära dialog med regionens smittskyddsenhet och vi följer det rekommendationers om de ger oss. Vi vet i nuläget inte om det kommer att göras någon provtagning av medarbetare.

Anhöriga till de smittade är informerade. Enhetscheferna arbetar vidare med att informera övriga boende och deras anhöriga.

Så skyddar vårdpersonal sig själva och andra mot smitta

Smittskyddsläkaren Anders Lindblom berättar om hur coronavirus sprids och hur man kan skydda sig när man jobbar inom vård och omsorg. Han visar bland annat vilken skyddsutrusning som behövs.

Fler nyheter