09 april 2020 klockan 13.33

”Jag är trygg med hur vi jobbar inom omsorgen”

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Åtta personer på äldreboende Solhem sitter runt ett bord och påskpysslar.
Påskpyssel på Solhem i Insjön. På våra boenden jobbar medarbetarna med att ge lite extra guldkant på tillvaron när det råder besöksförbud.

Inom hemtjänsten, LSS och våra äldreboenden finns goda hygienrutiner, rätt skyddsutrustning, extra resurser för att tillsätta vikarier och en ny pandemiplan. – Vi står inför en helt ny situation, men jag är trygg med hur vi arbetar, säger socialchef Ulrika Gärdsback.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Hittills är det inte någon på kommunens äldreboenden eller gruppbostäder som konstaterats smittad av covid-19.

– Vi införde tidigt ett besöksförbud och sett till lägesbilden i fler andra kommuner har det visat sig vara ett klokt beslut, säger Ulrika Gärdsback.

De senaste veckorna har sjukfrånvaron i sociala sektorn varit runt ett 50-tal per dag (av 550 medarbetare) vilket är normal frånvaro inom sektorn. Kommunens bemanningsenhet arbetar numera även helg för att kunna tillsätta vikarier. Det gäller även över påskhelgen.

– Vi har tydliga planer för hur vi gör om frånvaron bland medarbetarna ökar drastiskt. Men än är vi inte där, utan det är ungefär som vid en vanlig influensaperiod hos oss just nu.

Rätt rutiner och bra tillgång på skyddsutrustning 

I dagsläget finns det god tillgång på skyddsutrustning på Leksands kommuns boenden och inom hemtjänsten och hemsjukvård. Medarbetarna följer också de hygienrutiner som finns.

– När vi vårdar personer i hemmet eller på våra boenden arbetar vi alltid utifrån de basala hygienrutinerna. Det innebär att vi använder handtvätt, handsprit, handskar och skyddsförkläde och vi gör det på rätt sätt.

Utöver det ska även visir användas vid kontakt med brukare som har influensaliknande symtom.

– Det är otroligt viktigt att vi skyddar de vi tar hand om och oss själva, våra kollegor och våra närmaste. Vi har ett nära samarbete med Region Dalarnas smittskyddsenhet och vi följer deras råd. Vi har tydliga rutiner för hur vi ska arbeta om vi vårdar personer smittade av covid-19.

Pandemiplan i tre steg

Sociala sektorn har också tagit fram en pandemiplan som har tre olika steg: stabsläge, beredskapsläge och katastrofläge.

– Just nu befinner vi oss i det första läget, stabsläge. Vi har gjort riskbedömningar för hela verksamheten. Våra biståndshandläggare är beredda på att göra snabba utredningar. Vi har tagit fram prioriteringsordningar och planer för bemanning. Vi uppmanar också att cheferna ha reflektionstid tillsammans med medarbetarna en gång i veckan för att stämma av och prata om den oro som kan uppkomma.

Limsjögårdens avdelning tre är beredd på att ta emot personer som är sjuka i covid-19. På Edshultsgården är den tidigare stängda avdelning sju redo att öppnas igen.

– Vi är väl rustade för att kunna ta hand om en stor andel sjuka, samtidigt som vi skyddar oss själva från smitta, säger Ulrika Gärdsback.

Fler nyheter