27 april 2020 klockan 14.03

Nu fortsätter inventeringen av byar och fäbodar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Arbetet med Kulturmiljöprogrammet är nu gång med etapp 2 och Dalarnas museums byggnadsantikvarier Kristoffer Ärnbäck och Simon Langwagen gör nu under våren och sommaren bebyggelseinventeringar i Leksand, Siljansnäs och Insjön. Hela arbetet beräknas vara klart 2021.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Etapp 1 genomfördes under 2019 och resultat från den inventeringen finns samlad på kulturmiljöwebben på sidan om kulturmiljöer i Leksands kommun. 

Kulturmiljöer i Leksands kommun

Kulturmiljöprogrammet ska vara ett verktyg för kommunen och fastighetsägarna för att ta tillvara kulturmiljön och kunna skapa en attraktiv kommun och livsmiljö i planering av byggnationer och renoveringar. Den ska också vara till nytta för allmänheten och Leksands kommun vid hantering av olika frågor som rör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

- Det känns roligt att arbetet nu är igång igen och våra kulturmiljöer är en viktig del av kommunens identitet. Vi hoppas på att många tar tillfället i akt och lär sig mer om våra unika miljöer, säger kommunens stadsarkitekt Anna Ograhn

Under våren kommer arbetet till största del att ske i nordöstra Leksand – med byar som Sunnanäng, Hjortnäs, Tällberg, Laknäs, Östanhol, Ytterboda, Överboda, Sjugare, Västberg, Norr- och Sör Lindberg samt Norr och Sör Bergsäng.

Fler nyheter