07 maj 2020 klockan 16.59

Alternativt firande ersätter världens största midsommarfest

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Midsommarfirande i Gropen 2019
"Nu gäller det att vi ställer om till ett annat midsommarfirande i år och ser fram emot ett firande i Gropen igen år 2021", säger krisledningsnämndens ordförande Ulrika Liljeberg (C). Bilden togs på midsommaraftonen 2019.

Krisledningsnämnden i Leksands kommun har tagit det historiska beslutet att ställa in årets midsommarfirande i Gropen. – Detta är inget roligt beslut att fatta, men det speglar allvaret i situationen, säger nämndens ordförande Ulrika Liljeberg (C).

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I decennier har världens största midsommarfirande lockat mängder av besökare till Leksand. Varje år samlas uppskattningsvis mellan 20 000 och 30 000 personer i Gropen för att resa Sveriges längsta majstång.

Men i år blir det inget traditionellt midsommarfirande. För att bromsa spridningen av covid-19 har regeringen förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det är också förklaringen till att kommunens krisledningsnämnd ställer in det traditionella firandet i Gropen, liksom majstångsresningen på Majstångsplatsen vid brofästet.

Majstängerna får stå orörda

Istället får majstängerna stå orörda till nästa år. Bedömningen är att en stångresning, oavsett vid vilken tidpunkt och i vilken form den sker, riskerar att samla alltför många människor och äventyra säkerheten.

- Beslutet är också en viktig signal till alla byar i Leksands kommun att låta stängerna stå just i år för att minska risken för smittspridning, säger Ulrika Liljeberg.

Alternativt firande istället

Beslutet stoppar inte planeringen av årets firande, däremot ändrar det riktning.

- Från och med nu planerar vi för ett alternativt firande där vi bland annat lyfter fram våra levande traditioner på nya sätt. Redan nästa vecka kan vi berätta mer om både upplägg och program, säger kulturchef Pär Ohlsson.

Målet är att tillgängliggöra ett firande som ger inspiration även till personer utanför Leksand att fira midsommar på ett värdigt och säkert sätt.

- Firandet är en symbol för bygden där de kommunala stångresningarna bara är en del. Med vårt alternativa firande hoppas vi kunna ge framtidstro och glädje, två viktiga ingredienser i firandet, säger Pär Ohlsson.

Fler nyheter