06 maj 2020 klockan 10.35

Så jobbar vi med att begränsa smittspridningen av covid-19

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Edshults äldreboende på Åkerö, bild visar byggnaden och entrén. Byggnaden är i olika gula nyanser och har tre våningar.
Foto: Lars Dahlström.

Leksands kommun gör flera åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19 inom äldreomsorgen. Bland annat utses hygienansvariga och inom hemtjänsten har ett speciellt arbetslag startat. Tyvärr har boende på en avdelning på äldreboendet Edshultgården insjuknat.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Den 1 maj bekräftades covid-19 hos boende på en avdelning på Edshultsgården. Tidigare har boende vid Limsjögården i Leksand insjuknat.

– Vi vet att det finns en allmän smittspridning i Dalarna och i Leksand. Nu är det tyvärr så att vi har fått fall av covid-19 även på Edshultgården. Vi gör allt vi kan för att det här inte ska sprida sig. Vi är väl förberedda på att ta hand om de som är sjuka, samtidigt som vi skyddar oss själva och andra från smitta, säger Ulrika Gärdsback, socialchef.

För att minska risken för smittspridning har boende som har förkylningssymtom isolerats på sina rum.

– På de avdelningarna som har boende med förkylningssymtom försöker vi bemanna med utbildade undersköterskor och erfarna medarbetare. Vi är även på gång att bemanna upp så att vi har en extra sjuksköterska tillgänglig under helger och att det ska finns en enhetschef som har beredskap under helgen.

Hygienansvarig vid varje pass

Vid varje arbetspass på avdelningar där det finns bekräftad covid-19 eller boende med förkylningssymtom utses numera en undersköterska till hygienansvarig.

– Den hygienansvariga har lite extra koll på våra hygienrutiner och stöttar sina arbetskamrater. När vi vårdar personer i hemmet eller på våra boenden arbetar vi alltid utifrån de basala hygienrutinerna. Det innebär att vi använder handtvätt, handsprit, handskar och skyddsförkläde och vi gör det på rätt sätt.

Utöver det ska även visir användas vid kontakt med brukare som har förkylningssymtom och munskydd används vid nära kontakt.

”Sjukturen” tar hand om alla med förkylningssymtom

Sedan mars har alla boende på kommunens äldreboenden med förkylningssymptom hanteras enligt smittskyddsenhetens rekommendationer. Detsamma görs inom hemtjänsten.

– Inom hemtjänsten har vi nu en speciell arbetsgrupp som åker hem till alla kunder som har förkylningssymtom. Det gör att vi kan begränsa antalet medarbetare som träffar de här kunderna. Det är sällan vi vet om personen har covid-19 eller en vanlig förkylning, eftersom provtagning främst görs på de som behöver sjukhusvård.

IVO har gjort tillsyn i Leksands kommun

Med anledning av smittspridningen av covid-19 inom äldreomsorgen har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utökat sin tillsyn. De fick i uppdrag att kontakta totalt tusen verksamheter.

– De gjorde tillsyn hos oss i slutet av april. Tillsynen gjordes via telefon för att minska risken för smittspridning. De två chefer som intervjuades fick svara på ett antal bra frågor. Vi fick då respons på att vi jobbar på ett bra sätt, säger Ulrika Gärdsback.

Fotnot: Anhöriga till de smittade är informerade. Medarbetare inom äldreomsorgen fick information bland annat vid ett digitalt möte på måndagen den 4 maj. Enhetscheferna arbetar med att informera övriga boende och deras anhöriga.

Fler nyheter