04 juni 2020 klockan 13.23

Krisledningsnämnden: Detaljplan för Torget redo för granskning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Invigning av Torget 16 juni 2019
Bilden är tagen vid invigningen av Torget i juni 2019.

Detaljplanen för Torget i centrala Leksand är redo för granskning. Det beslutade krisledningsmänden vid sitt möte den 3 juni.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Torget i centrala Leksand. Detaljplanen ska bland annat göra det möjligt att bygga en ny restaurangbyggnad på Torget. 

Vid mötet den 3 juni tog krisledningsnämnden beslut i två ärenden om detaljplanen:

Detaljplanen har ingen stor påverkan på miljön

Krisledningsnämnden tog beslut om att detaljplanen inte har någon betydande påverkan på miljön. Därför behöver inte kommunen ta fram en så kallad särskild miljökonsekvensbeskrivning.

Leksands kommun har haft samråd med Länsstyrelsen Dalarna om detta och länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen.

Detaljplanen för Torget är redo för granskning

Förslaget till detaljplan för Torget har varit på samråd mellan 22 januari och 27 februari i år. Under samrådstiden skickades sju yttranden in till kommunen. Synpunkterna har sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Efter samrådstiden har Leksands kommun ändrat användningen av marken från kvartersmark till allmän plats. Ändringen har bland annat gjorts för att säkerställa allmänhetens tillgång till Torget. Processer med parkering, polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir också enklare på allmän plats. Man har också ökat den möjliga byggnadsarean från 350 kvadratmeter till 400 kvadratmeter.

Krisledningsnämnden antog samrådsredogörelsen. Nämnden godkände också att detaljplanen och de ändringar som gjorts är redo att ställa ut för granskning. Under granskningen har allmänheten möjlighet att skicka in synpunkter.

Fler nyheter