16 juni 2020 klockan 15.28

Krisledningsnämnden avvecklas - men krisen är inte över

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunstyrelsen har sammanträde.
Ulrika Liljeberg är krisledningsnämndens ordförande och ordförande för kommunstyrelsen.

Det finns inte längre ett behov av att ha kommunens krisledningsnämnd aktiverad. Från och med den 17 juni kommer istället kommunstyrelsen och utskotten att börja ha möten och fatta beslut igen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

På grund av pandemin tog krisledningsnämnden över kommunstyrelsens och de fyra utskottens ansvar och uppgifter den 26 mars i år. Syftet var framförallt att snabba upp beslutsfattandet.

– Pandemin är inte över och vi behöver fortsätta följa de råd som gäller för att minska smittspridningen. Men vi har numera både de beslut och den teknik som krävs för att återgå till ordinarie politiska organisation. Till exempel kan alla ledamöter delta även om de ingår i någon riskgrupp, säger Ulrika Liljeberg (C), som är krisledningsnämndens ordförande och ordförande för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har möte onsdagen den 17 juni. Även kommunstyrelsens fyra utskott kommer nu att återgå i sin vanliga funktion.

– Trots att vi haft dialogmöten med alla gruppledare under pandemin så känns det bra att kunna samla kommunstyrelsen igen för att vi gemensamt ska kunna ta ansvar för både frågor kring pandemin och den mer ordinarie verksamheten, säger Ulrika Liljeberg.

Kommunens förvaltnings krisorganisation är fortfarande aktiverad och kommer att vara det under hela sommaren.

Fler nyheter