18 juni 2020 klockan 14.03

KS-nytt: Klartecken till fastighetsköp, jättebibliotek och dyrare sporthall

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Nya sporthallen
Nu söker kommunstyrelsen byggnadslov för den nya sporthallen. Exakt hur den ska se ut är inte klart, men den ska harmoniera med övriga idrottsanläggningar i området. Illustrationen är gjord av Agnasark.

Kommunstyrelsen, KS, ger klartecken till ett fastighetsköp som kan innebära ett 30-tal nya lägenheter i Leksand. KS säger också ja till en extra satsning på nya sporthallen och ett samarbete som gör att alla Dalarnas bibliotek ska upplevas som ett enda stort bibliotek.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I mer än tre månader har kommunstyrelsen ersatts av kommunens krisledningsnämnd som nästan uteslutande har fokuserat på kommunens hantering av coronapandemin. När kommunstyrelsen väl återsamlades på onsdagen var det därför många frågor som inte handlade om krisen. Här sammanfattar vi några av frågorna:

Vill satsa tio miljoner extra på nya sporthallen

Nu återstår bara ett byggnadslov för att Leksands nya sporthall ska kunna byggas. Formellt är det kommunstyrelsen som ansöker om byggnadslov hos jävsnämnden. Om jävsnämnden ger klartecken på sitt möte senare i sommar, är förhoppningen att komma igång med bygget i slutet av året och inviga sporthallen lagom till höstterminen 2022.

Sporthallen byggs i nuvarande Paradparken och dockas mot befintlig sporthall med en gemensam entré. Hallen byggs energisnålt och med en solcellanläggning som innebär låga driftskostnader, men en högre investeringskostnad. Bygget beräknas kosta 60 miljoner kronor istället för de 50 miljoner som finns avsatta för projektet. Kommunstyrelsen godkänner att totalbudgeten utökas.

Enligt den behovsutredning som genomförts är det i första hand innebandyns, gymnasiets och grundskolans behov som ska tillmötesgås även om hallen också väntas bli en stor tillgång för övriga sportutövare.

Fastighetsköp kan ge 30-tal nya lägenheter

Kommunen köper fastigheten på Hantverkaregatan 24 i centrala Leksand av Valins fastighetsbyrå för knappt tre miljoner kronor. Tanken är att ersätta befintliga byggnader med ett 30-tal mindre lägenheter.

Fastighetsägaren tog själv kontakt med kommunen om en försäljning. Därför finns inte fastigheten med i kommunens bostadsförsörjningsplan. Men läget bedöms som strategiskt intressant och förhoppningen är att fastighetsköpet ska skynda på byggnationen av nya bostäder i kommunen.

Fastigheten ska i första hand erbjudas kommunens eget bostadsbolag, Leksandsbostäder AB. Om bolaget avstår blir det en öppen markanvisning där andra företag får möjlighet att bebygga tomten. Detaljplanen från 2017 tillåter byggnation av bostäder i tre våningar på maximalt en tredjedel av tomtytan.

Dalarnas bibliotek ska upplevas som ett enda bibliotek

Dalarnas bibliotek är på god väg att lyfta sitt samarbete till en helt ny nivå. Tanken är att Dalarnas invånare ska få tillgång till alla kommunbiblioteks böcker och medier, oavsett var i länet de bor. De ska själva kunna beställa och låna från vilket bibliotek som helst med hjälp av sitt bibliotekskort. Dalarnas kommunbibliotek och länsbiblioteket i Falun ska upplevas som ett enda stort bibliotek.

För att kunna starta samarbetet godkänner kommunstyrelsen det samverkansavtal med övriga 14 dalakommuner och Region Dalarna som krävs. Biblioteken får ett gemensamt biblioteksdatasystem och en bibliotekswebb där allmänheten själv söker, reserverar och lånar sina böcker och medier.

Exakt när samarbetet kan vara igång är inte klart, men målet är att köpa in de gemensamma systemen under hösten.

Inget gehör för motioner om bland annat klimatnödläge

Kommunstyrelsen inser allvaret i klimatförändringen, men vill inte utlysa klimatnödläge i Leksands kommun, som Vänsterpartiet föreslår i en motion. Kommunen arbetar sedan många år med klimatfrågorna på flera olika områden och med kommunfullmäktiges egna miljömål 2012-2020 som grund. Nu ska miljömålen revideras och en arbetsgrupp har nyligen bildats för att utveckla kommunens arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Det är tillräckligt, enligt kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen avslår också en motion från Sverigedemokraterna om att utöka samarbetet mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner. Inte heller Sverigedemokraternas förslag om ökat samarbete mellan kommunernas personal- och lönekontor får gehör.

Slutgiltigt beslut om de tre motionernas fattas av kommunfullmäktige.

Fler nyheter