30 juni 2020 klockan 11.29

Nytt arbetssätt ger bättre träning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gunilla Persson får hjälp med rehabträningen i sitt hem av undersköterskan och rehabassistenten Inger Britts Juvas.
Gunilla Persson i Rönnäs får hjälp med sin rehabiliteringsträning av undersköterskan Inger Britts Juvas.

Rehabiliteringen av sjuka och skadade var inte tillräckligt bra. Då ändrade kommunen sitt arbetssätt. Numera får patienterna besök hemma från samma undersköterska varje gång de ska träna. Resultat? Högre kvalitet på träningen och bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Den som får en skada eller en funktionsnedsättning i vuxen ålder kan behöva specifik rehabilitering under en period för att få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga. Sedan kommunen tog över hemsjukvården 2012 har hemtjänstens medarbetare hjälpt patienterna att göra sina träningsprogram.

Ojämn kvalitet gav nytt arbetssätt

Våren 2018 infördes digital signering inom hemtjänsten.

– Då såg vi att flera av de planerade träningstillfällena inte blivit av på grund av olika orsaker. Vi såg också att samma patient fick träna tillsammans med flera olika hemtjänstmedarbetare. Kvaliteten på träningen blev ojämn och inte alltid bra, säger Teresia Karlsson, enhetschef för hälso- och sjukvård och rehabilitering.

Rehabenheten införde ett nytt arbetssätt under hösten 2019. De anställde undersköterskan Inger Britts Juvas som rehabassistent. Hennes uppgift är att hjälpa patienten med träningen i hemmet. Det nya arbetssättet har gjort så att varje patient kan få täta uppföljningar och en träning som håller hög kvalitet.

Täta uppföljningar och träning med hög kvalitet

– Arbetet sker hela tiden i samarbete med fysioterapeut som direkt får återkoppling och kan ”skruva upp” nivån när det behövs. Det dagliga och täta samarbetet är en styrka som nu får verksamheten att fungera väl och bidrar till den trivsamma arbetsmiljön. Framtidsplanerna är att fysioterapeuterna lägger mera tid på att träffa och utbilda hemtjänstens medarbetar i ett rehabiliterande förhållningssätt, säger Teresia Karlsson.

– Det bästa med jobbet är att se hur bra det blir för patienterna. I och med att jag kommer kontinuerligt så skapas en bra kontakt med patienten som då känner sig trygg och på så vis blir mer motiverad att utföra träningen, säger Inger.

Fler nyheter