08 juni 2020 klockan 21.39

Ulrika Liljeberg (C): "Just nu ingen smitta på våra boenden"

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Äldreboende
Just nu förekommer ingen konstaterad smitta på kommunens äldreboenden, sa kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) på kommunfullmäktiges möte. Foto: Lars Dahlström

Coronapandemin och kommunens ekonomi var frågorna som dominerade måndagens fullmäktigemöte. Bland annat informerade kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) om att det just nu inte förekommer någon konstaterad smitta på kommunens äldreboenden.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Den 16 april konstaterades den första covid-19-smittan hos boende på ett av kommunens fem särskilda boenden, Limsjögården i Leksand, samt hos kunder inom hemtjänsten. Den 1 maj hade även boende på Edshultsgården i Leksand drabbats.

– Men just nu har vi ingen smitta på något av våra boenden, konstaterade Ulrika Liljeberg när hon informerade kommunfullmäktiges ledamöter om arbetet med coronapandemin.

Vad gör Leksand när reserestriktionerna lättar?

Vänsterns Markus Kummu pekade på att Dalarna och Leksand har drabbats jämförelsevis hårt av pandemin och ser med oro på hur situationen ska utvecklas nu när reserestriktionerna lättar.

– Vilka åtgärder sätter kommunen in när antalet besökare och turister ökar, undrade han bland annat.

Förutom en riktad informationsinsats mot alla fritidshusägare förbereder sig kommunen inför en väntad lagändring som från och med den 1 juli ger kommunen befogenhet att stänga restauranger och barer som inte följer gällande regler.

– Vi kommer att få ansvaret och vi kommer att ta ansvaret, sa Ulrika Liljeberg.

Prognosen för 2020 - avvikelse på 4,1 miljoner kronor

Kommunfullmäktige fick också information om kommunens ekonomiska läge. Årets andra prognos, från april, visar på en avvikelse på minus 4,1 miljoner kronor i förhållande till det budgeterade underskottet på 11,6 miljoner kronor.

– Vi har lite bättre underlag att gå på jämfört med februari, men det är fortfarande stor osäkerhet på både kostnads- och inkomstsidan på grund av coronapandemin, förklarade kommundirektör Göran Wigert.

– Bland annat avviker skatteintäkterna mot budget med hela 43,7 miljoner kronor. Det är en jättestor avvikelse som nästan helt kompenseras av ett ökat statsbidrag på grund av pandemin, fortsatte han.

Se mötet i efterhand

Det var endast sex punkter på dagordningen. Bland annat ställde sig fullmäktige bakom beslutet att bilda Plintsbergs naturreservat.

Läs mer om Plintsbergs naturreservat

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter