11 augusti 2020 klockan 08.18

Distansundervisning och alternativa färdsätt ska ge mer plats på bussen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bussresenär
Nära 700 elever åker normalt sett buss till centrala Leksand varje morgon. För att undvika smittspridning på grund av trängsel uppmanas resenärer att undvika kollektivtrafiken, särskilt när många reser samtidigt.

Undvik att åka kollektivt om du kan. Uppmaningen gäller inför skolstarten nästa vecka. För att minska risken för trängsel kan det bli aktuellt med fjärr- och distansundervisning för elever på Leksands gymnasium.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

På torsdag kommer nya nationella rekommendationer för att minska risken för smittspridning i kollektivtrafiken. Mycket talar för att det blir begränsningar och att det finns en risk att alla resenärer inte alltid får plats.

I Leksand är risken för trängsel störst i samband med skoldagens början och slut på Leksands gymnasium, Sammilsdalskolan och profilskolan Excel. Totalt rör det sig om nära 700 elever som varje skoldag åker kollektivt till samma plats vid samma tidpunkt.

Grönt ljus för fjärr- och distansundervisning

För att undvika trängsel tillåts både gymnasiet och högstadiet att bedriva fjärr- och distansundervisning under läsåret 2020/2021 om förutsättningarna medger det. Det har kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) beslutat i ett så kallat ordförandebeslut*. Beslutet gör det möjligt för en betydande andel av eleverna att studera hemma vid olika tidpunkter över veckan. Skolornas rektorer avgör i vilken omfattning det blir fjärr- och distansundervisning.

- Vi behöver vidta förebyggande åtgärder för att om möjligt minska trycket och avlasta kollektivtrafiken. Därför har vi gett våra skolor möjlighet till fjärr- och distansundervisning vid behov, säger kommundirektör Göran Wigert. 

Vädjan om att välja andra alternativ

Samtidigt vädjar kommunen till elever, föräldrar och andra resenärer att i möjligaste mån välja andra alternativ än buss i samband med skoldagens början och slut. Det kan till exempel vara att jobba hemifrån, välja en senare buss, gå, cykla eller samåka med någon annan.

- Om alla bidrar kan de elever som inte har något annat alternativ fortsätta att åka buss till och från skolan som vanligt, säger Göran Wigert.

Föreslagna vägar

Föräldrar som väljer att skjutsa sina barn med bil till Sammilsdalskolan eller Leksands gymnasium uppmanas att undvika Rättviksvägen. Istället hänvisas de som kör via Leksandsbron att släppa av sina barn vid Kulturhusparkeringen. Föräldrar som kommer norrifrån hänvisas till Sparbanksgatan.

* Ordförandebeslut kan fattas i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Ordförandebeslutet anmäls vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Fler nyheter