20 augusti 2020 klockan 15.25

Ny starta-eget-rådgivning till Leksands kommun

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Näringslivschef

Tobias Mårtensson

Telefon: 0247-801 29

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Leksands kommun ansluter till Nyföretagarcentrum mellersta Dalarna från och med 1 september 2020
Mathias Bergqvist (till vänster), områdeschef Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna tillsammans med sina samarbetspartners - Andreas Torpmark, affärsrådgivare Handelsbanken, Anders Lindell, kontorschef Dalarnas Försäkringsbolag, Anders Ekström, kontorschef Handelsbanken, Brita Klingberg, näringslivsutvecklare Leksands kommun, Björn Rindstad, vd Leksands Sparbank, Håkan Löfnäs, affärsrådgivare Leksands Sparbank, Per Strid, näringslivschef Leksands kommun.

Varje år startas runt 100 nya företag i Leksands kommun och många söker råd och hjälp för att komma igång. Tillsammans med lokala företagare anlitar Leksands kommun Nyföretagarcentrum för att stötta kommunens nyföretagare från och med den 1 september.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Rätt stöd i början är viktigt för en ny företagare som exempelvis behöver hitta affärsmodell, identifiera marknaden, söka tillstånd och skaffa finansiering. I samband med att näringslivsavdelningens rådgivare Monica Nyberg går i pension väljer kommunen att anlita Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna som rådgivare.

– Ett logiskt steg nu när vi blir färre och fortsättningsvis behöver bedriva kvalificerad rådgivning. Med Nyföretagarcentrum får vi dessutom tillgång till hela deras samlade kompetens och nätverk, säger Per Strid, näringslivschef på Leksands kommun.

Leksand ligger på topp

Nyföretagarcentrum startade 1985 och finns idag på 90 platser som täcker runt 200 kommuner med 2 300 samarbetspartners runtom i landet.

– Det känns hedrande och ansvarsfullt att vi får fortsätta att utveckla entreprenörskapet i Leksands kommun som har en historik av att ligga på topp vad gäller nyföretagande i Dalarna, säger Mathias Bergqvist, rådgivare och verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna.

Finansieras av kommunen och samarbetspartners

Rådgivningen bokas via Nyföretagarcentrums hemsida. Tillfället är kostnadsfritt och finansieras av Leksands kommun till drygt hälften. Resterade medel kommer från samarbetspartners till Nyföretagarcentrum. Nytillkomna partners för etableringen i Leksand är Åhlberg & Partners, Xbase och Leksands Sparbank.

Läs mer om Nyföretagarcentrum

Fler nyheter