27 augusti 2020 klockan 16.28

Planerade för vikariekris inom omsorgen - blev bästa sommaren på åratal

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vikarier 2020
Katja Hellbom till vänster och Norma Timkang till höger är två av nära 600 duktiga vikarier som har arbetat för Leksands kommun den här sommaren. Josefine Bill i mitten arbetar till vardags på äldreboendet Solhem i Insjön, men i sommar har hon tillhört vikariepoolen och varit en rutinerad resurs som ryckt in där behoven har varit som störst.

Efter flera år med brist på vikarier inom omsorgen var oron stor inför årets sommar. Men mitt i coronakrisen utvecklades nya arbetssätt, nya samarbeten och en imponerande beslutsamhet som har gjort bemanningssituationen till den bästa på många år.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Under 2010-talet har personalbristen inom omsorgen blivit allt mer akut, speciellt under sommarens semesterperiod. Utvecklingen är inget unikt för Leksands kommun utan ser likadan ut i hela landet.

Därför var oron stor när coronapandemin slog till med full kraft lagom till årets bemanning skulle lösas. Kommunen förberedde en krisplan som bland annat innebar att förflytta personal från förskolor och skolor till kommunens äldreboenden.

– Men den lösningen behövde vi aldrig ta till. Istället har vi haft en jättebra sommar med en bemanningssituation som har varit bättre än på många, säger Maria Pedersén, chef för bemanning och lön.

Tidigare inskolning gav trygga vikarier

Det finns flera förklaringar till det lyckade resultatet. Kanske viktigast var att landets universitet och gymnasieskolor på grund av coronapandemin införde fjärr- och distansundervisning. Det gjorde att många vikarier blev tillgängliga tidigare än normalt.

 De kunde skolas in tidigt, jobba med ordinarie personal och bli varma i kläderna innan semesterperioden drog igång. Eftersom 67 procent av alla turer är tillsatta av timvikarier utan utbildning är det viktigt att de blir trygga i sina uppgifter. Vi tror att den tidiga inskolningen skapade en större trygghet än vanligt, säger Maria Pedersén.

Verksamheterna är väldigt nöjda med årets vikarier och uppskattningen verkar vara ömsesidig, eftersom fler vikarier än vanligt redan har anmält intresse att jobba kvar under helger och lov framöver.

 Jag hoppas att vi kan genomföra förändringen och skola in våra vikarier tidigare på våren för att få till den här tryggheten hos fler även kommande år, säger Maria Pedersén.

Bättre samarbete med gemensamma avstämningar

Andra lyckade drag har varit att förstärka bemanningsenheten och låta den jobba helg för att jaga vikarier åt verksamheterna, att utöka vikariepoolen med rutinerad ordinarie personal och att verksamheterna har haft gemensamma avstämningar om bemanningen varje morgon under hela sommaren.

 Våra avstämningar har varit ett väldigt bra sätt att samarbeta och hjälpas åt att klara bemanningen i den här krisen. Bemanningen är ingen enmansshow utan något vi måste lösa tillsammans, säger Maria Pedersén.

”Jag måste hylla all personal inom vård och omsorg”

Det som hon ändå är mest imponerad över är den gemensamma viljan att klara krisen tillsammans. Ordinarie personal, vikarier och chefer har ställt upp på ett fantastiskt sätt.

 ”Jag löser det.” ”Jag tar det.” Det har inte varit några diskussioner den här sommaren utan alla har varit omtänksamma och ställt upp för varandra. Ordinarie personal har gjort ett jättejobb och många har plockat extra turer, vikarierna har varit flexibla och tagit ett stort ansvar, enhetschefer och assistenter har samarbetat på ett fantastiskt sätt och haft en väldigt bra dialog. Jag måste hylla all personal inom vård och omsorg. Jag vet inte hur man ska kunna tacka dem nog för den insats de har gjort, säger Maria Pedersén.

Fler nyheter