04 augusti 2020 klockan 08.37

Sjukturen – hemtjänstens specialteam som fått nationell uppmärksamhet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Marie Skog och Susanna Stolt från hemtjänstens sjuktur står framför en vit hemtjänstbil med Leksands kommuns logga på. De har på sig skyddskläder (förkläde, visir och munskydd).
Marie Skog och Susanna Stolt ingår i specialteamet ”sjukturen”.

Specialteamet ”sjukturen” tar över så fort någon av hemtjänstens kunder får förkylningssymtom. Taktiken är enkel, men effektiv och initiativet har fått nationell uppmärksamhet och inspirerat flera andra hemtjänstutförare i landet.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Sjukturen bildades när kommunens hemtjänst fick sitt första fall av misstänk covid-19 i mitten av april. Då gällde det att snabbt minimera antalet anställda som träffade kunden och att förhindra att personalen spred smittan vidare till friska kunder.

Gruppen som tog sig an det första fallet fick uppdraget och har sedan dess enbart besökt kunder med förkylningssymtom. Bemanningen har både utökats och förändrats något, men sjukturen har i huvudsak utgjorts av fyra rutinerade undersköterskor med stöd av ett fåtal vikarier.

– Att säkra en hög kontinuitet har varit viktigt för oss, inte bara för att stoppa smittspridningen utan även för att trygga och säkra välbefinnandet hos de redan smittade, säger enhetschef Daniel Andersson.

Sjukturen tar alla med förkylningssymtom

Så fort någon kund uppvisar minsta förkylningssymtom tar sjukturen över från hemtjänstens andra grupper. Sjukturen jobbar över hela kommunen och har en egen bil fylld med skyddsutrustning för att inte behöva åka till Limsjögården mellan varje hembesök.

Sjukturen gör inga inköp åt kunderna, eftersom personalen ska undvika matvarubutiker när de är i tjänst. Inköpen görs istället av annan personal medan sjukturen lämnar över matkassarna till kunderna med förkylningssymtom.

Sjukturen eliminerar den mänskliga faktorn

De basala hygienrutinerna sitter sedan länge i ryggmärgen hos hemtjänstens personal, men under coronapandemin har personalen om möjligt blivit ännu noggrannare med hygienen. Det handlar om en systematisk hanteringen av engångsskydd och tvätt, för sjukturens del handlar det även om att tvätta alla kontaktytor och bilen invändigt med sprit flera gånger varje dag.

– Skyddsutrustning och basala hygienrutiner är det primära verktyget för att förhindra smittspridning. Med sjukturen kunde vi även eliminera den mänskliga faktorn och de frågetecken som tidigt fanns gällande hur smittans spreds vidare, säger Daniel Andersson.

Sjukturen inspirerar andra kommuner

Sjukturen fick snabbt nationell uppmärksamhet genom bland annat Inspektionen för vård och omsorg, IVO och Socialstyrelsen. Leksands kommuns socialchef Ulrika Gärdsback medverkade till och med i myndigheternas hårt bevakade dagliga presskonferens för att berätta om kommunens arbete med coronapandemin och inte minst om sjukturen. Därefter har flera andra kommuner hört av sig och inspirerats.

– Det är givetvis kul att vi kan hjälpa andra, samtidigt lär vi oss också hela tiden av hur andra kommuner jobbar med krisen. Vi måste hjälpas åt för att klara den här situationen, säger Daniel Andersson.

Arbetet med att förhindra eventuell smittspridning fortsätter. Än så länge finns inga planer på att förändra sjukturen även om funktionen är flexibel och kan förändras för att fylla de behov som uppstår.

Fler nyheter