12 augusti 2020 klockan 07.53

Välkommen till ett nytt skolår hos oss

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En ung kille sitter och skriver i en skrivbok i skolan. Bredvid sitter en tjej som går i samma klass.

Tisdagen den 18 augusti startar höstterminen 2020 i Leksands kommuns grundskolor. Varmt välkommen till ett nytt skolår hos oss!

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vårterminen blev lite annorlunda på grund av covid-19-pandemin.  Även höstterminen kommer att bli lite annorlunda i år. Tillsammans fortsätter vi att jobba med att minska risken för smittspridning och göra det säkert att vara i skolan för både elever och personal.

Upprop utomhus den 18 augusti

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi att samlas klassvis utomhus för att elever tillsammans med skolans personal sedan går in i skolan och startar året.

Våra skolor har följande tider för samling första skoldagen:

  • Gärde skola klockan 7.50
  • Insjöns skola och särskolan klockan 8.00
  • Tällbergs skola klockan 7.50
  • Ullvi skola klockan 8.10
  • Sammilsdalskolan klockan 8.00
  • Siljansnäs skola klockan 8.40
  • Åkerö skola klockan 8.00

Vi ber alla föräldrar släppa av sina barn vid skolgården där varje klass samlas med sin lärare med avstånd till andra klasser. Lärarna kommer att hålla upp skyltar med klassens namn så att alla barn hittar till sin klass. Klasserna går sedan in i skolan med sin lärare för att börja skolåret.

Inga föräldrar få komma in skolans lokaler så all hämtning och lämning sker utomhus.

Skollunch serveras från första dagen.

Första dagen slutar skoldagen klockan 13.00 för årskurs F-7 och 14.00 för årskurs 8-9.

För barn som börjar förskoleklass

Barn som ska börja i förskoleklass får ha med sig en vuxen till samlingen med sin lärare. Alla vuxna kommer att få information ute på skolgården tillsammans med barnen. Därefter går lärare och barn in på skolan för uppstart. Vi ber alla föräldrar/vårdnadshavare att prata med sina barn om detta innan så att barnen kan förbereda sig. Om någon är orolig går det bra att vänta utanför på sitt barn.

Rekommendationer inför höstterminen

Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten tagit fram för skolor. Vilka anpassningar som görs på just din skola får du information om via respektive skolan.

Tänk på att:

  • Tvätta händerna ofta. Vi hjälper till att påminna barnen om detta flera gånger varje dag.
  • Stanna hemma från skolan om du är sjuk, även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit frisk. Virusprov för covid-19, så kallat PCR-prov, kan göras via vårdcentralen/Region Dalarna. För att barnet ska kunna provtas måste barnet ha symptom på covid-19 i minst 24 timmar innan provtagningstillfället.
  • Cykla eller gå till skolan om det är möjligt.

Fler nyheter